24/7/09

Apreciant / apreciando/ appreciating

Hi ha experiències i situacions que et fan apreciar certes coses. En el cas d'ahir vaig apreciar tots els anys d'estudi i esforç davant dels llibres. Com que tinc una mica de temps lliure mentre escric la tesis vaig decidir buscar una feina per fer uns calerons. Doncs bé, ahir em van trucar si volia anar a treballar a Remia (http://www.remia.nl/) i vaig acceptar...
Primer de tot dir que el tio de la ETT era un incompetent, i que si hagués de fer un exàmen de tracte al client treuria un 0 com una catedral. Bé, un cop dit això, el torn era de 8 hores i hi havia 3 tasques a fer en una cadena d'embotellar ketchup en ampolles de 5L. En total havíem de fer 20.000 litros de ketchup. La primera tasca consistia en agafar les ampolles buides i col·locar-les a la cinta transportadora. La segona era posar el tap i amb una maquineta enroscadora (no em feu dir el nom) enroscar-lo del tot. Finalment les ampolles buides s'havien de carregar en un paler. Bé, menys mal que hi havia 3 tasques, sinó 8 hores fent el mateix haguessin estat mortals. Evidentment, mentre feia la feina vaig tenir moooooolt de temps per pensar, i aquests van ser els meus pensaments:
1. (I la més important) Menys mal que he estudiat!! i no pel treball pessat, sinó perquè no es pensa gens!!. A vegades recordo que em queixo del fet de ser científic perquè cal llegir molt, pensar molt...estar empanat davant del teclat molta estona...però un cop fas una feina així aprecies el poder pensar, el poder tenir una feina o professió que et permeti tenir inquietuds, portar-les a cao i desenvolupar-te com a persona. Així doncs, he apreciat tots els meus anys d'estudi.
2. Per poder empaquetar aquests 20000 litres van caldre 4000 garrafes de plàstic. I això només en 8h, en una línia de producció i en una fàbrica. Per a mi va ser esgarrifant veure la quantitat d'ampolles de plàstic que corrien per allà i que ser que acabaran en un abocador on tardaran anys i panys a degradar-se...era com veure el planeta terra cobert de plàstic. Hi hauria d'haver un sistema on es recollissin de nou aquestes ampolles per reutilizar-les.
3. La resta del temps el vaig utilitzar pensant estratègies per a fer més pràctica la meva feina, més mecànica i menys cansada...és el que té aquesta feina, busques la optimització!
4. I el que em va quedar el vaig fer servir cantant i xiulant, hehehe.

Conclusió: ESTUDIEU!!! i no consumiu gaire ketchup ;).

---------------------------------------------------------

Hay experiencias y situaciones que te hacen apreciar ciertas cosas. En el caso de ayer aprecié todos los años de estudio y esfuerzo ante los libros. Como tengo algo de tiempo libre mientras escribo la tesis decidí buscar un trabajo para hacer un dinerillo. Pues bien, ayer me llamaron si quería ir a trabajar a Remi (http://www.remia.nl/) y acepté ...
Primero de todo decir que el tío de la ETT era un incompetente, y que si tuviera que hacer un examen de trato al cliente sacaría un 0 como una catedral. Bien, una vez dicho esto, el turno era de 8 horas y había 3 tareas a realizar en una cadena de embotellar ketchup en botellas de 5L. En total teníamos que hacer 20.000 litros de ketchup. La primera tarea consistía en coger las botellas vacías y colocarlas en la cinta transportadora. La segunda era poner el tapón y con una maquinilla enroscadora (no me hagáis decir el nombre) enroscarlo del todo. Finalmente las botellas vacías se tenían que cargar en una madera (no sé el nombre en español). Bueno, menos mal que había 3 tareas, sino 8 horas haciendo lo mismo hubieran sido mortales. Evidentemente, mientras hacía el trabajo tuve muuuucho tiempo para pensar, y estos fueron mis pensamientos:

1. (Y el más importante) Menos mal que he estudiado! y no por el trabajo pesado, sino porque no se piensa nada!!. A veces recuerdo que me quejo de que de ser científico requiere leer mucho, pensar mucho ... estar atascado delante del teclado mucho rato ... pero cuando haces un trabajo así aprecias el poder pensar, el poder tener un trabajo o profesión que te permita tener inquietudes, llevarlas a cabo y desarrollarte como persona. Así pues, he apreciado todos mis años de estudio.
2. Para poder empaquetar estos 20000 litros se necesitan 4000 garrafas de plástico. Y eso sólo en 8h, en una línea de producción y en una fábrica. Para mí fue escalofirante ver la cantidad de botellas de plástico que corrían por ahí y que acabarán en un vertedero donde tardarán años y años en degradarse ... era como ver el planeta tierra cubierto de plástico. Debería haber un sistema donde se recogieran de nuevo estas botellas para reutilizarlas.
3. El resto del tiempo lo utilicé pensando estrategias para hacer más práctico mi trabajo, más mecánico y menos cansado ... es lo que tiene este trabajo, se busca la optimización!
4. Y lo que me quedó de tiempo lo utilizé cantando y silbando, hehehe.

Conclusión: Estudien! y no consuman mucho ketchup;).

-----------------------------------------------------------------------------------

There are experiences and situations that make you appreciate certain things. In the case of yesterday I appreciated all the years of study and effort infront books. Because I have some free time while writing the thesis I decided to look for a job to do some money. Well, they called me yesterday if I wanted to go to work to Remia (http://www.remia.nl/) and I accepted ...
First of all I want to say that the guy from the ETT was an incompetent, and if got an exam on how to treat clients he would get a 0. Well, once I said this, work was 8 hours and there were 3 tasks to do chain to put ketchup in 5L bottles. In total we had to make 20,000 gallons of ketchup. The first task was to take the empty bottles and put them on the conveyor belt. The second was to put the lid and screw with a machine (don't know the name). Finally the empty bottles were loaded on a wooden platform. Well, good that there were 3 tasks, cos 8 hours doing the same would have been fatal. Obviously, while working I had a looooot of time to think, and these were my thoughts:
1. (And the most important) Good thing I studied! and not because of the heavy work, but because you don't need to think at all!. Sometimes I remember that I complain of being a scientist because you read a lot, think hard ... staring at the keyboard for a while ... but once you work in a place like that you can appreciate the thinking, the fact that your profession allows you to have concerns and develop yourself as a person. So I appreciated all my years of study.
2. To package the 20,000 liters they need 4,000 plastic bottles. And that only in a 8 hours shift, one production line and in one factory. For me it was amazing to see how many plastic bottles can run over there which might end up in landfill where they will take years to break down ... it was like seeing the earth covered with plastic. There should be a system where we collected these bottles back to reuse them.
3. The rest of the time I used to think strategies in order to make my job easier, more mechanical ans less tiring...that is what this job is about: looking for optimization!
4. And of course singing and whistling, hehehe.

Conclusion: STUDY! and not consume too much ketchup;).

Mireia

5 comentaris:

Ferran ha dit...

Buf, Mireia, una mica dura sí que té pinta de ser, aquesta feina, eh? Un bon missatge, el teu, pels joves tanoques que no veuen la importància de procurar-se una bona formació!

Ànims amb la feina... i amb la tesi.

Mireia ha dit...

Merci Ferran!

Com va la nova vida pel Maresme? trobes a faltar Berlín?

Asimetrich ha dit...

de un i do, sort que era temporal. Aquestes feines són molt alienants, t'imagines fer això cada dia?. AAAAGH! Sí que és veritat que en moments així aprecies haver-te decantat per la opció que has triat. Bona reflexió!

Josep ha dit...

No ens has dit quin era el sou. Així podrem relacionar el que cobres cada hora amb els pots de ketchup que has omplert cada hora.

Així sabríem quan costa la ma d'obra envasadora.

I ens cabrejarem molt!

Ferran ha dit...

Aitx, que no havia llegit el teu comentari, encara. El Maresme, molt xulo (la foto que tinc penjada al blog, del post d'avui, la vaig fer des de la terrassa de casa abans-d'ahir; perque te'n facis una idea ;)
Però sí, trobo a faltar Berlin tot i que... demà me n'hi vaig a passar les vacances :-)

Gràcies per preguntar. Bones vacances!