25/9/09

Tesis petroleres

Català, castellano, English!
Bones a tots!

Durant aquests mesos he estat escrivint la tesina del master que he estat cursant a Holanda (que per cert ja he acabat i ara torno a Barcelona!). Bé, la qüestió és que aquesta tesina consisteix en fer un revisió de la informació disponible sobre un tema en 5 setmanes. El temps donat no és gaire com per fer una revisió sistemàtica i exhaustiva, però tot i així crec que els resultats són interesants i espero que siguin útils. En el meu cas vaig triar el tema de l'activitat petrolera a l'Amèrica del sud y els efectes en la salut dels indígenes que viuen a les regions afectades. Com que és un tema que m'agradaria que tothom en sabés un mica més doncs he decidit penjar la tesina per internet (de moment només 10 persones la poden baixar...si hi hagués una persona número 11 que m'ho digui i la repenjo!). Espero que si la llegiu la gaudiu! (Sempre podeu anar a la discussió i conclusions directament, hehe). Fins aviat! (en anglés!: aquí).

------------------------------------------------------------------------
Buenas a todos!

Durante estos meses he estado escribiendo la tesina del master que he estado cursando en Holanda (que por cierto ya he acabado y ahora vuelvo a Barcelona!). Bueno, la cuestión es que esta tesina consiste en hacer una revisión de la información disponible sobre un tema en 5 semanas. El tiempo dado no es demasiado como para hacer una revisión sistemática y exhaustiva, pero aun así creo que los resultados son interesantes y espero que sean útiles. En mi caso elegí el tema de la actividad petrolera en América del sur y los efectos en la salud de los indígenas que viven en las regiones afectadas. Como es un tema que me gustaría que todo el mundo supiera un poco más sobre ello pues he decidido colgar la tesina por internet (de momento sólo 10 personas la pueden bajar ... si hubiera una persona número 11 que me lo diga y la recuelgo!). Espero que si deciden leerla la disfruten! (Siempre pueden ir a la discusión y conclusiones directamente, jeje). Hasta pronto! (en inglés!: aquí).

-------------------------------------------------------------------------

Hi to everybody!

During these months I have been writing the thesis of the master that I have been studying in the Netherlands (which by the way I just finished and now I return to Barcelona!). Well, the point is that this thesis consist in a review of available information on a topic in 5 weeks. The time given is not enough to make a systematic and exhaustive review, but still I think the results are interesting and I hope will be useful. In my case I chose the topic of oil activity in South America and the effects on health of indigenous people living in the affected regions. AS I would like everybody to know about this topic a little bit more I decided to hang the thesis in Internet (only 10 people can download it... if there was an 11th person interested in it tell me and I will reupload it!). I hope you enjoy the read! (You can always go directly to the discussion and conclusions, hehe). See you soon! (in English!: here).

15/9/09

Ay Nicaragua, nicaragüita

Avui, i com ja fa temps, no escriuré res però us recomano que llegiu aquest escrit. Crec que explicar molt bé la realitat a Nicaragua...: http://www.elnuevodiario.com.ni/blog/articulo/539

Hoy, y como ya hace tiempo, no voy a escribir, pero os recomiendo este escrito. Creo que explica muy bien la realidad en Nicaragua...: http://www.elnuevodiario.com.ni/blog/articulo/539

20/8/09

60 seconds

Avui aquest vídeo que m'ha semblat una forma divertida i resumida d'explicar el cas de Chevron-Texaco a Ecuador (en anglès).
Today this video which explains briefly and in a funny way the case of Chevron-Texaco in Ecuador.

http://www.youtube.com/watch?v=agJ89PS0s2M

29/7/09

IARC i els rajos UVA


Avui, a través del facebook, m'ha arribat aquesta notícia, però suposo que pels noticiaris espanyols també deu còrrer: Tanning beds cause cancer: WHO. Per fi!!! encara que ja s'havia avisat de les conseqüències de fer servir els rajos UVA la gent no n'ha fet gaire cas durant tot aquest temps. A vegades veus gent que sembla una torrada cremada o que l'hagin pintat de cap a peus. El fet és que ara per fi, la IARC, agència que s'encarrega d'investigar sobre el càncer, ha categoritzat els "Tanning beds" (llits per posar-se morenos? hehe) a la màxima categoria a la que es pot classificar un component carcinogènic: 1A, que vol dir que s'ha comprovat que és carcinogènic per als humans. Això ho ha fet en base a estudis científics publicats en els últims anys. Una dada interessant i que, com a mínim a mi, posa els pèls de punta és que el risk de desenvolupar melanoma cutani (càncer de pell) augmenta un 75% en aquelles persones menors de 30 anys que fan servir aquesta eina "estètica". Pel que he pogut veure en la taula de l'article publicat al "The Lancet Oncology" sembla que el risc de desenvolupar melanoma ocular també augmenta. Així doncs, una raó més per acceptar-nos tal com som i evitar pràctiques innecessàries que poden afectar la nostra salut!

Salut!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hoy, a través del Facebook, me ha llegado esta noticia, pero supongo que por los noticiarios españoles también debe correr: Tanning beds cause cancer: WHO. Por fin! aunque ya se había avisado de las consecuencias de utilizar los rayos UVA la gente no ha hecho mucho caso durante todo este tiempo. A veces ves gente que parece una tostada quemada o que la hayan pintado de pies a cabeza. El hecho es que ahora por fin, la IARC, agencia que se encarga de investigar sobre el cáncer, ha categorizado los "Tanning beds" (camas para ponerse morenos? Hehe) a la máxima categoría a la que se puede clasificar un componente carcinogénico: 1A, que quiere decir que se ha comprobado que es carcinogénico para los humanos. Esto lo ha hecho en base a estudios científicos publicados en los últimos años. Un dato interesante y que, al menos a mí, pone los pelos de punta es que el riesgo de desarrollar melanoma cutáneo (cáncer de piel) aumenta un 75% en aquellas personas menores de 30 años que utilizan esta herramienta "estética". Por lo que he podido ver en la tabla del artículo publicado en "The Lancet Oncology" parece que el riesgo de desarrollar melanoma ocular también aumenta. Así pues, una razón más para aceptarnos tal y como somos y evitar prácticas innecesarias que pueden afectar nuestra salud!

Salud!

-------------------------------------------------------------------------------

Today, through facebook, I found this new, but I assume that the news are also present in Dutch and other country news: Tanning beds cause cancer: WHO. Finally! although the bad effects of UVA rays were already known people did not care much all this time. Sometimes you see people who looks like a burnt toast or that it is painted from head to toe. The fact is that now at last, the IARC, which is the agency responsible for research on cancer has categorized the "Tanning beds" to the highest category that a carcinogenic compound can be classified to: 1A, which means it has been proven that it is carcinogenic to humans. This was in fact based on scientific studies published in recent years. An interesting and, at least to me, scaring is that the risk of developing cutaneous melanoma (skin cancer) increases 75% in people under 30 who use this "esthetic" tool. From what I have seen in the table in the article published in The Lancet Oncology it seems that the risk of developing eye melanoma increases as well. So, another reason to accept us as we are and avoid unnecessary practices that can affect our health!

Cheers!

24/7/09

Apreciant / apreciando/ appreciating

Hi ha experiències i situacions que et fan apreciar certes coses. En el cas d'ahir vaig apreciar tots els anys d'estudi i esforç davant dels llibres. Com que tinc una mica de temps lliure mentre escric la tesis vaig decidir buscar una feina per fer uns calerons. Doncs bé, ahir em van trucar si volia anar a treballar a Remia (http://www.remia.nl/) i vaig acceptar...
Primer de tot dir que el tio de la ETT era un incompetent, i que si hagués de fer un exàmen de tracte al client treuria un 0 com una catedral. Bé, un cop dit això, el torn era de 8 hores i hi havia 3 tasques a fer en una cadena d'embotellar ketchup en ampolles de 5L. En total havíem de fer 20.000 litros de ketchup. La primera tasca consistia en agafar les ampolles buides i col·locar-les a la cinta transportadora. La segona era posar el tap i amb una maquineta enroscadora (no em feu dir el nom) enroscar-lo del tot. Finalment les ampolles buides s'havien de carregar en un paler. Bé, menys mal que hi havia 3 tasques, sinó 8 hores fent el mateix haguessin estat mortals. Evidentment, mentre feia la feina vaig tenir moooooolt de temps per pensar, i aquests van ser els meus pensaments:
1. (I la més important) Menys mal que he estudiat!! i no pel treball pessat, sinó perquè no es pensa gens!!. A vegades recordo que em queixo del fet de ser científic perquè cal llegir molt, pensar molt...estar empanat davant del teclat molta estona...però un cop fas una feina així aprecies el poder pensar, el poder tenir una feina o professió que et permeti tenir inquietuds, portar-les a cao i desenvolupar-te com a persona. Així doncs, he apreciat tots els meus anys d'estudi.
2. Per poder empaquetar aquests 20000 litres van caldre 4000 garrafes de plàstic. I això només en 8h, en una línia de producció i en una fàbrica. Per a mi va ser esgarrifant veure la quantitat d'ampolles de plàstic que corrien per allà i que ser que acabaran en un abocador on tardaran anys i panys a degradar-se...era com veure el planeta terra cobert de plàstic. Hi hauria d'haver un sistema on es recollissin de nou aquestes ampolles per reutilizar-les.
3. La resta del temps el vaig utilitzar pensant estratègies per a fer més pràctica la meva feina, més mecànica i menys cansada...és el que té aquesta feina, busques la optimització!
4. I el que em va quedar el vaig fer servir cantant i xiulant, hehehe.

Conclusió: ESTUDIEU!!! i no consumiu gaire ketchup ;).

---------------------------------------------------------

Hay experiencias y situaciones que te hacen apreciar ciertas cosas. En el caso de ayer aprecié todos los años de estudio y esfuerzo ante los libros. Como tengo algo de tiempo libre mientras escribo la tesis decidí buscar un trabajo para hacer un dinerillo. Pues bien, ayer me llamaron si quería ir a trabajar a Remi (http://www.remia.nl/) y acepté ...
Primero de todo decir que el tío de la ETT era un incompetente, y que si tuviera que hacer un examen de trato al cliente sacaría un 0 como una catedral. Bien, una vez dicho esto, el turno era de 8 horas y había 3 tareas a realizar en una cadena de embotellar ketchup en botellas de 5L. En total teníamos que hacer 20.000 litros de ketchup. La primera tarea consistía en coger las botellas vacías y colocarlas en la cinta transportadora. La segunda era poner el tapón y con una maquinilla enroscadora (no me hagáis decir el nombre) enroscarlo del todo. Finalmente las botellas vacías se tenían que cargar en una madera (no sé el nombre en español). Bueno, menos mal que había 3 tareas, sino 8 horas haciendo lo mismo hubieran sido mortales. Evidentemente, mientras hacía el trabajo tuve muuuucho tiempo para pensar, y estos fueron mis pensamientos:

1. (Y el más importante) Menos mal que he estudiado! y no por el trabajo pesado, sino porque no se piensa nada!!. A veces recuerdo que me quejo de que de ser científico requiere leer mucho, pensar mucho ... estar atascado delante del teclado mucho rato ... pero cuando haces un trabajo así aprecias el poder pensar, el poder tener un trabajo o profesión que te permita tener inquietudes, llevarlas a cabo y desarrollarte como persona. Así pues, he apreciado todos mis años de estudio.
2. Para poder empaquetar estos 20000 litros se necesitan 4000 garrafas de plástico. Y eso sólo en 8h, en una línea de producción y en una fábrica. Para mí fue escalofirante ver la cantidad de botellas de plástico que corrían por ahí y que acabarán en un vertedero donde tardarán años y años en degradarse ... era como ver el planeta tierra cubierto de plástico. Debería haber un sistema donde se recogieran de nuevo estas botellas para reutilizarlas.
3. El resto del tiempo lo utilicé pensando estrategias para hacer más práctico mi trabajo, más mecánico y menos cansado ... es lo que tiene este trabajo, se busca la optimización!
4. Y lo que me quedó de tiempo lo utilizé cantando y silbando, hehehe.

Conclusión: Estudien! y no consuman mucho ketchup;).

-----------------------------------------------------------------------------------

There are experiences and situations that make you appreciate certain things. In the case of yesterday I appreciated all the years of study and effort infront books. Because I have some free time while writing the thesis I decided to look for a job to do some money. Well, they called me yesterday if I wanted to go to work to Remia (http://www.remia.nl/) and I accepted ...
First of all I want to say that the guy from the ETT was an incompetent, and if got an exam on how to treat clients he would get a 0. Well, once I said this, work was 8 hours and there were 3 tasks to do chain to put ketchup in 5L bottles. In total we had to make 20,000 gallons of ketchup. The first task was to take the empty bottles and put them on the conveyor belt. The second was to put the lid and screw with a machine (don't know the name). Finally the empty bottles were loaded on a wooden platform. Well, good that there were 3 tasks, cos 8 hours doing the same would have been fatal. Obviously, while working I had a looooot of time to think, and these were my thoughts:
1. (And the most important) Good thing I studied! and not because of the heavy work, but because you don't need to think at all!. Sometimes I remember that I complain of being a scientist because you read a lot, think hard ... staring at the keyboard for a while ... but once you work in a place like that you can appreciate the thinking, the fact that your profession allows you to have concerns and develop yourself as a person. So I appreciated all my years of study.
2. To package the 20,000 liters they need 4,000 plastic bottles. And that only in a 8 hours shift, one production line and in one factory. For me it was amazing to see how many plastic bottles can run over there which might end up in landfill where they will take years to break down ... it was like seeing the earth covered with plastic. There should be a system where we collected these bottles back to reuse them.
3. The rest of the time I used to think strategies in order to make my job easier, more mechanical ans less tiring...that is what this job is about: looking for optimization!
4. And of course singing and whistling, hehehe.

Conclusion: STUDY! and not consume too much ketchup;).

Mireia

22/7/09

3 pel·lícules

Català, Español & English:

Avui us recomano 3 películes. Dos per entretenir-vos i una última que en realitat és una mini entrevista de 2 min feta a l'Espai Terra de TV3. Allà hi explico el treball fet a Costa Rica durant els 7 mesos que hi vaig estar. Espero que així també quedi més clar el que hi vaig fer! Enllaç (min 4.40 aprox): http://www.tv3.cat/videos/1377209. Aviat sortiran els resultats i en podreu saber més cosa ;).

Respecte les altres dos pelis: avui us recomano d'una banda "Gran Torino", on apareix fent de protagonista el Sr. Clint Eastwood. Ell fa un paper genial. La peli m'ha agradat perquè ensenya tots aquells estereotips i prejudicis que a vegades tenim envers altres cultures i que, un cop coneixem personalment algú d'aquesta cultura, el punt de vista canvia...o no. Molt interessant!: http://www.imdb.com/title/tt1205489/

La segona peli és menos coneguda, cinema llatinoamericà, concretament d'Argentina. Es diu "Un novio para mi mujer": http://www.imdb.com/title/tt1280534/. A primera instància pot semblar una altra comèdia romàntica típica...però des del meu punt de vista és molt més que això. Aquesta película ens parla de la relació de parella i de com amb el temps, sense adonar-nos, la relació es va perdent. La forma en què el tema, ja presentat en altres pelis, se'ns presenta és còmica però al mateix moment interessant. Personalment m'han agradat els diàlegs, encara que la protagonista digui forces tacos, hehe. Us la recomano! i a més el parlar argentí no té pèrdua ;).

------------------------------------------------------------------------------------

Hoy os recomiendo 3 películas. Dos para entreteniros y una última que en realidad es una mini entrevista de 2 min hecha al Espacio Tierra de TV3. Allí explico el trabajo realizado en Costa Rica durante los 7 meses que estuve. Espero que así quede más claro lo que fui a hacer! Enlace (min 4:40 aprox): http://www.tv3.cat/videos/1377209. Pronto saldrán los resultados y podrán saber más ;).

Respecto a las otras dos pelis: hoy os recomiendo por un lado "Gran Torino", donde aparece haciendo de protagonista el Sr. Clint Eastwood. Él hace un papel genial. La peli me ha gustado porque enseña todos aquellos estereotipos y prejuicios que a veces tenemos hacia otras culturas y que, una vez conocemos personalmente a alguien de esta cultura, el punto de vista cambia ... o no. Muy interesante!: Http://www.imdb.com/title/tt1205489/

La segunda peli es menos conocida, cine latinoamericano, concretamente de Argentina. Se llama "Un novio para mi mujer": http://www.imdb.com/title/tt1280534/. En primera instancia puede parecer otra comedia romántica típica ... pero desde mi punto de vista es mucho más que eso. Esta película nos habla de la relación de pareja y de cómo con el tiempo, sin darnos cuenta, la relación se va perdiendo. La forma en que el tema, ya presentado en otras pelis, se nos presenta es cómica pero al mismo momento interesante. Personalmente me han gustado los diálogos, aunque la protagonista diga bastantes tacos, hehe. Os la recomiendo! y además el hablar argentino no tiene pérdida;).

------------------------------------------------------------------------------------

Today I recommend 3 films. Two to entertain yourselves and another one that actually is a mini interview done at Espai Terra in TV3 (2min). There I explained the work done in Costa Rica during the 7 months. I hope now it is clear what I did there! Link (4:40 min approx): http://www.tv3.cat/videos/1377209. Results will come soon so you can know something more about it;).

Regarding the other two movies: Today I recommend on one hand "Gran Torino," where the protagonist is Mr. Clint Eastwood. He makes a great job. I liked the movie because it teaches all the stereotypes and prejudices that sometimes we have towards other cultures and that, once personally you know someone from this culture, the view changes ... or not. Very interesting!: Http://www.imdb.com/title/tt1205489/

The second film is less known, Latin American cinema, particularly in Argentina. It's called "Un novio para mi mujer": http://www.imdb.com/title/tt1280534/. At first instance it may seem another typical romantic comedy ... but from my point of view is much more than that. This movie talks about the relationship and how over time, without realizing, the connection gets lost. The way in which the subject, also presented in movies, is treated is comic but at the same time interesting. Personally I liked the dialogues, although the protagonist swears all the time, hehe. I recommend it! and further the Argentinian accent can be missed ;).

19/6/09

El resum de tot plegat / Un resumen de todo

Avui he rebut un mail amb aquestes dos cartes. Les he volgut publicar perquè crec que resumeixen perfectament tot el problema Espanya - Catalunya. Espero que tots aquells que sempre em pregunten quin és el problema amb els espanyols i els catalans puguin entendre una mica més el perquè de tot plegat.

Només dir que a mi m'entristeix que hi hagi gent tan curta de mira, que no accepta la multicultaritat i que es complica la vida cagant-se en els demés. Mira que és fácil entrendre's si un vol! A més, el colega sembla que promogui el terrorisme entre els catalans :S, s'ha de ser curt....

Visca Catalunya i visca la multiculturalitat!!

Afegeixo un acudit al final per fer pensar una mica, hehe.
-----------------------------------------------------------------------------------
Hoy he recibido un mail con estas dos cartas. Las he querido publicar porque creo que resumen perfectamente todo el problema España - Cataluña. Espero que todos aquellos que siempre me preguntan cuál es el problema con los españoles y los catalanes, puedan entender un poco más el porqué de todo ello.

Sólo decir que a mí me entristece que haya gente tan corta de vista, que no acepta la multicultaritat y que se complica la vida cagándose a los demás. Con lo fácil que es etenderse si uno quiere!, además parece com si el colega quisiera promover el terrorismo entre los catalanes :S, hay que ser corto...

Visca Catalunya y viva la multiculturalidad!

Añado un chiste al final para reflexionar un poco, hehe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Today I received a mail with these two letters. I wanted to post them because I think that it perfectly summarizes the whole Spain - Catalonia problem. I hope that those who always ask me what is the problem with the Spanish and Catalan can understand a little the situation.

Just want to say that it is sad that some people are so narrow minded, rejecting multiculturalism and making their life more complicated by, as we say (sorry), shitting on others. It is so easy to understand each other if one wants to!. Furthermore, it looks he tries to encourage catalans to be terrorists...how stupid one can be...

Visca Catalunya and long live to multiculturalism!

I add a joke at the end to think a little, hehe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTA DE J. VALDERRIBAS PUBLICADA A EL MUNDO: Vaya por delante que mi simpatía por vascos y catalanes es la misma, es decir, ninguna. Pero al menos sé distinguir entre un adversario válido y otro que no lo es. Dicha distinción es muy importante para todo español que se precie, cuyo objetivo en la vida debe ser dar por periclitados los nacionalismos periféricos. Aunque el nacionalismo vasco está emponzoñado por los crímenes abyectos de la banda etarra, son un rival de mucha más enjundia para la nación española que los siempre timoratos catalanes. Y voy a tratar de explicar el porqué. Mientras los vascos han sido siempre un elemento incómodo en todas las invasiones que ha padecido la península, (romanos, godos, árabes), los catalanes se han dejado siempre conquistar por el primero que ha pasado por allí. A un lado la resistencia al invasor, al otro, los fenicios que por un plato de lentejas dejan que se mancille su honor. De hecho, un castellano recio siempre se sentirá más identificado con el carácter rudo y batallador del vasco, dejando momentáneamente a un lado el episodio repugnante que lleva a cabo una banda de asesinos desalmados, que con la falta de carácter, el "acongojamiento", el rechazo al enfrentamiento y el amor por el dinero y no por lo propio que caracteriza a nuestros particulares judíos. Por todo esto no me extraña que al primer ataque serio que se le plantea al nuevo gobierno de la Generalidad, sean los propios catalanes los que sacrifiquen a Carod. Mientras los vascos recibieron una presión incomparablemente superior durante el periodo previo a las últimas elecciones autonómicas, y por desgracia para la nación española con resultado nefasto para nuestros intereses, en Cataluña no han sabido resistir ni el primer achuchón. Era de esperar, no tienen sangre. Ellos mismos destruyen a sus líderes. No tengamos ninguna duda de que con un par de escaramuzas más, el gobierno de la Generalidad caerá, se convocarán elecciones anticipadas y volverán a gobernar CiU y el PP. Todo debe estar bajo control. Dicen mis contactos en Cataluña que ERC, de hecho el único intento mínimamente serio de ponernos un poco nerviosos, va a quedar electoralmente diezmada el 14-M, mientras que los siempre dóciles chicos de Pujol van a salir ganando de este embrollo. Y ya sabemos que a esta gente con un par de contactos económicos se les tiene más que domesticados. De hecho, encarnan al auténtico fenicio. En definitiva, y para apagar los temores de un buen amigo mío, nuestra autentica preocupación debe estar centrada en el norte. Los catalanes se anulan ellos mismos, y si se ponen un poco nerviosos, sacamos la tontería del fútbol (el Barsa, ese gran narcótico) y ya están entretenidos para unas cuantas semanas.


RESPOSTA A LA CARTA DEL SR. J. VALDERRIBAS A EL MUNDO:

Apreciado Sr. Valderribas,

Vaya por delante que mi
simpatía por los ignorantes prepotentes y los
chulos castizos es la misma, es decir, ninguna. Puestos a buscar
"adversarios", usted, con su prepotencia, incultura y
desfachatez me
va como anillo al dedo. La gente como usted y los de E
TA son dos
caras de la misma moneda.
El nacionalismo español ha sido siempre
ofensivo e imperialista, es
decir, criminal, como el de ETA. Ustedes,
adversarios nacionalistas españoles, se piensan que España es el
centro del mundo y que los que no son castellanos recios y vascos
fornidos, son unos cagados y unos comemierda. Lo más grave es que se
lo dejen escribir en un medio de comunicación público.

Veamos, si usted tuviera dos dedos de frente, debería ser
más
riguroso con la historia y no trepanar las mentes blandas
de sus
compatriotas con falsedades. Los catalanes no existíamos
en la época
de los fenicios, ni en la romana, ni prácticamente en la visigoda.
Tampoco existían los
castellanos, ni mucho menos los españoles. En
cuanto a los vascos, no lo tengo claro (¿podríamos decir que eran los
íberos?). De hecho, los catalanes existimos, como nación, desde el
año 865 aprox. Llegamos a ser una gran nación hasta el 1412, cuando
desgraciadamente se
extinguió la dinastía catalana con el último rey
Catalano/Aagonés,
Martí L'Humà. En el Compromiso de Caspe, las
Cortes Catalanas
decidieron (equivocadamente) pasar a una dinastía castellana con la

condición de que ésta respetara las leyes e instituciones de
Catalunya, representadas por la Generalitat.

Está claro que la mente
castellana no estaba preparada para respetar
acuerdos, y por lo que veo, no lo estará nunca. Desde entonces han
tratado sistemáticamente de violarlos. Si esto se lo hiciéramos
nosotros a ustedes, nos llamarían traidores, innobles y nazis, pero
como son ustedes quienes lo hacen, se quedan más
tranquilos si
piensan que nos dejamos prostituir por dinero. Esto me
lleva a pensar
en su obsesión por que nosotros sólo pensamos en el
dinero. Tienen
ustedes además la virtud de vomitar lo primero que les
viene a la
cabeza, y como uno de sus principales defectos es la
envidia, nos
achacan constantemente que sólo pensamos en el dinero (lo
mismo que
les pasa a los judíos en otras partes). Esto viene de la época
en
que, después de haber expoliado las Américas, su
declive les llevó a
morirse de hambre y se dieron cuenta de que tenían unas
"provincias"
periféricas donde curiosamente, por no haberlas
dejado ir a saquear
las Américas(esa es su mentalidad), se lo habían tenido que currar en

su país, creando riqueza de la nada con su industria floreciente.

Pues bien, a pesar de lo que
les asqueaban los industriales catalanes
"por su afán por el dinero", no
les asqueaba emigrar a su país para
ganárselo y mucho menos
recibirlo de los impuestos que con habilidad
fenicia gestionaban (para sus
batallitas y dispendios en la Villa).
Otros países como Holanda,
Inglaterra, Italia, etc., hacían (y hacen)
lo que hacíamos (y hacemos)
los catalanes. Parece que ellos tienen
todo el derecho del mundo de
hacerlo, no así los catalanes ni los
judíos.


Hablando de batallas, decirle, adversario inculto, que la que

perdimos en 1714, o mejor dicho, la que ganaron ustedes, gracias a su
gran "bravura y arrojo", se debió a que Inglaterra nos traicionó.
Resulta que el Archiduque Carlos, nuestro candidato a heredar el
trono de Carlos II, heredó durante la contienda la corona de Austria,
y por tanto, al equilibrarse las fuerzas en Europa, Inglaterra
decidió abandonar a su suerte
a los Catalanes - Tratado de Utrecht
1713 -, con quienes habían
pactado una alianza (aunque se quedaron
Menorca y Gibraltar*). El
ejército castellano-francés tardó dos años
en entrar en Barcelona, después de sitiarla por mar y
tierra.
Si los catalanes, como usted insinúa, eran una panda de
cobardicas,
el ejército castellano-francés, con unos medios y efectivos
infinitamente superiores, debía
ser un enjambre de mariquitas.
Gracias a esto, el castellano, que a partir de entonces pasó
a
denominarse español, se impuso en Cataluña.


Han pasado casi 300 años, y los catalanes seguimos
pesados, erre que
erre, con nuestro idioma y ganas de autogobierno. Somos
un caso único
de supervivencia en Europa (y tal vez en el mundo). Otros
imperios
colonizadores como Inglaterra o Francia, no tienen casos
parecidos en
sus dominios. A ustedes les gustaría ser como ellos, pero
nunca lo
podrán ser. Simplemente por que son una panda de
chapuzas como
Trillo, prepotentes como Aznar y creídos como Piqué que nunca podrán

convencer a un nacionalista catalán. Seremos siempre su grano en el
culo, incluso cuando hayan acabado con los Etarras.

*A ver si hay "güebos" de tomar Gibraltar como El Perejil,
¡machotes!. Y es que en el
fondo sois unos cobardes que sólo os
atrevéis cuando lo tenéis claro.


Som i Serem!Jordi Net

Visca Catalunya!!!L'acudit, el chiste, the joke...

16/6/09

Acudit / Chiste


Avui he rebut aquest mail i m'ha semblat molt bo, així que el comparteixo amb vosaltres.

Hoy recibí este mail y me pareció bueno, así que lo comparto con ustedes.

LA TORTUGA EN EL POSTE

Un joven está paseando por una plaza de un pueblo y decide tomar un descanso.

Se sienta en un banco,,,, al lado hay un señor de más edad y, naturalmente, comienzan a conversar sobre el país, el gobierno y finalmente sobre los diputados, senadores, asambleístas, y similares.

El señor le dice al joven:

- "¿Sabe? -

LOS DIPUTADOS, SENADORES, ASAMBLEÍSTAS Y DEMÁS, SON COMO UNA TORTUGA EN UN POSTE."

Después de un breve lapso, el joven responde:

- "No comprendo bien la analogía... ¿Qué significa éso, señor?"

Entonces, el señor le explica:

- "Si vas caminando por el campo y ves una tortuga arriba de un poste de alambrado haciendo equilibrio ¿Qué se te ocurre?"

Viendo la cara de incomprensión del joven, continúa con su explicación:

- "Primero: No entenderás cómo llegó ahí.

- Segundo: No podrás creer que esté ahí.

- Tercero: Sabrás que no pudo haber subido allí solito.

- Cuarto: Estarás seguro que no debería estar allí.

- Quinto: Serás consciente que no va a hacer nada útil mientras este allí.

Entonces lo único sensato seria ayudarla a bajar."


ESTE AÑO, EN LAS ELECCIONES, HAGAMOS UN BIEN, TRATEMOS QUE NINGÚN ANIMAL SUBA AL POSTE. --> POTSER HA ARRIBAT MASSA TARD PER A LES EUROPEAS...però encara ens en queden per endavant!!!

Salut!

7/6/09

Sense coherencia / Sin coherencia / No coherence

(Foto de la web: http://cat.bloctum.com/jibendue/)

Versió en Català, Versión en Español, Version in English.


Fa dos dies TV3 ens oferia el reportatge "HOME" (veure post previ) per conscienciar a la població sobre el canvi climàtic i altres problemes medioambientals. També, amb el mateix objectiu, el senyor Tomàs Molina ens explicava els impactes del turisme a l'Antàrtida (que, ja que hi sóc, va donar una dada que ja de per si faria que jo prohibís els viatges turístics a la zona: un viatger a l'Antàrtida genera 4.2 tones de CO2 en 10 dies. Un turista a qualsevol altre destí del món en genera 0.6, entre d'altres impactes). Bé, tornant al meu punt: per un cantó Tv3, i d'altres medis de comunicació, ens vènen la moto de l'ecologia, de utilitzar el transport públic, de ser conscients dels nostres actes i el seu impacte en el medi, etc. Però d'altra banda cada diumenge ens foten la Fòrmula 1 durant 3h a les nostres pantalles. Una competició (ja que no ho considero un esport) que destrueix qualsevol feina feta pels pogrames mencionats primerament, per no dir que desmonta tot l'esforç fet per moltes persones. Com podem estar dient que hem d'utilitzar més el transport públic, que no correm tant amb el cotxe, etc, per reduir emissions, si després la gent veu aquells paios corrents i gastant rodes a cada kiòmetre? quin missatge reben els nens, el nostre futur, de tot aixó?. Potser sembla una tonteria, però jo crec que no ho és. I ho sento molt per a les persones que els hi agrada veure cotxes còrrer (que per cert, això ja es pot fer a les autopistes). Si realment volem un canvi hem de començar per aquí. Per coses que no són escencials i que tenen un impacte ambiental molt gran, com per exemple: 1L gasolina/km, rodes que canvien cada dos per tres (més petroli gastat) a més de tot el material que es llença a cada cursa, foten un soroll que és impressionant i ocupen una àrea que només es fa servir per aquest propòsit, al voltant del qual no hi pot viure cap animal perquè li pilla un xungu només d'acostar-s'hi. I, a més de CO2, també s'emeten altres components que tenen impactes en el medi i en la salut humana (PAH's, VOC's, entre d'altres), alguns dels quals es consideren carcinogènics.
Per "colmo" tenim situacions com aquestes (llegir article sobrre Honda), d'un cinisme que acollona: "Según Barrichello, piloto del equipo Honda Racing F1 "Aquí los niños comienzan a concienciarse sobre la importancia del medioambiente. Los estudiantes tienen buena voluntad para aprender cómo pueden ayudar a mejorar el mundo".
Per moltes millores que els mecànics facin a aquests cotxes (veure article) per tal de reduir emissions, etc, l'impacte hi és igual. I el missatge segueix sent també el mateix.

Si volen que els ciutadans fem un canvi, que comencin ells a canviar primer. No es poden donar missatges d'incoherencia com aquests, perquè això és tractar d'idiotes a la gent que realment està treballant per a un món millor. Cal predicar amb l'exemple!. I em podeu dir radical, però aquí no hi ha volta de full: la fòrmula 1 no aporta res a la societat ni al món en el que vivim (i ara no em digueu que genera llocs de treball, que me'n conec més d'un que em diria això, seria d'un cinisme acollonant, part 2). Per tant, si fos per mi, l'eliminaria del mapa.


I no ho oblideu...el futur està en les nostres mans!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hace dos días TV3 nos ofrecía el reportaje "HOME" (ver post previo) para concienciar a la población sobre el cambio climático y otros problemas medioambientales. También, con el mismo objetivo, el señor Tomás Molina (metereólog de la cadena) nos explicaba los impactos del turismo en la Antártida (que, ya que estamos, dio un dato que ya de por sí haría que yo prohibiera los viajes turísticos a la zona: un viajero a la Antártida genera 4.2 toneladas de CO2 en 10 días. Un turista a cualquier otro destino del mundo genera 0.6, entre otros impactos). Bien, volviendo a mi punto: por un lado Tv3, y otros medios de comunicación, nos venden la moto de la ecología, de utilizar el transporte público, de ser conscientes de nuestros actos y su impacto en el medio, etc . Pero por otro lado cada domingo nos meten la Fórmula 1 durante 3h en nuestras pantallas. Una competición (ya que no lo considero un deporte) que destruye cualquier trabajo hecho por los pogramas mencionados primeramente, por no decir que desmonta todo el esfuerzo realizado por muchas personas. ¿Cómo podemos estar diciendo que tenemos que utilizar más el transporte público, que no corramos tanto con el coche, etc, para reducir emisiones, si luego la gente ve aquellos tíos corrientes y gastando ruedas a cada kiòmetre? ¿Qué mensaje reciben los niños, nuestro futuro, de todo esto?. Quizás parezca una tontería, pero yo creo que no lo es. Y lo siento mucho para las personas que les gusta ver coches correr (que por cierto, esto ya se puede hacer en las autopistas). Si realmente queremos un cambio tenemos que empezar por aquí. Por las cosas que no son esenciales y que tienen un impacto ambiental muy grande, como por ejemplo: 1L gasolina / km, ruedas que cambian cada dos por tres (más petróleo gastado) además de todo el material que se tira en cada carrera, hacen un ruido que es impresionante y ocupan un área que sólo se usa para este propósito, alrededor del cual no puede vivir ningún animal porque le pilla un xungo con sólo de acercarse. Y, además de CO2, también se emiten otros componentes que tienen impactos en el medio y en la salud humana (PAH's, VOC's, entre otros), algunos de los cuales se consideran carcinogénicos.
Para colmo tenemos situaciones como estas (leer artículo sobres Honda), de un cinismo que acojona: "Según Barrichello, piloto del equipo Honda Racing F1" Aquí los niños comienzan a concienciarse sobre la importancia del medioambiente. Los estudiantes tienen buena voluntad para aprender cómo pueden ayudar a mejorar el mundo ".
Por muchas mejoras que los mecánicos hagan en estos coches (ver artículo) para reducir emisiones, etc, el impacto es igual. Y el mensaje sigue siendo el mismo.

Si quieren que los ciudadanos hagamos un cambio, que empiecen ellos a cambiar primero. No se pueden dar mensajes incoherentes como estos, porque eso es tratar de idiotas a la gente que realmente está trabajando para un mundo mejor. Hay que predicar con el ejemplo!. Dime radical, pero aquí no hay vuelta de hoja: la fórmula 1 no aporta nada a la sociedad ni al mundo en el que vivimos (y ahora no me digais que genera puestos de trabajo, que me conozco más de uno que me diría eso, sería de un cinismo acojonante, parte 2). Por lo tanto, si fuera por mí, eliminaría del mapa la F1.

Y no olviden...el futuro està en nuestras manos!


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Two days ago TV3 (catalan Tv) presented the report "HOME" (see previous post) to raise awareness about climate change and other environmental problems. Also, with the same goal, Mr Tomás Molina (meteorologists of the channel), explained the impacts of the tourism in the Antarctica (which, by the way, gave information which already would make me forbid trips over there: a traveler to the Antarctica generates 4.2 tonnes of CO2 in 10 days. A tourist to any another destination generates 0.6, among other impacts). Well, back to my point: Tv3, and other media, tells us to be ecologics, use public transport, to be conscious of our actions and their impact on the environment, etc. But on the other hand we get every Sunday Formula 1 for 3h on our screens. A competition (as I do not consider it a sport) that destroys any work done by the pograms mentioned first, not to say that it dismantles all the effort made by many people. How can we be saying that we should use more public transport, to go slower with our cars, etc, to reduce emissions, if later on people see those guys running and changing their wheels in every km? What message are children, our future, getting?. Perhaps it sounds silly, but I think it is not. And sorry for people who like to see cars running (which by the way can be done on motorways). If we really want to change we must start here. From things that are not essential and have a big impact, such as: 1L fuel / km, changing wheels every now and then (more oil spentl) in addition to all the material which is waisted in each race, making a noise that is impressive and occupying an area that is only used for this purpose. An area which no animal can not live around because there is no way to stand that. And, in addition to CO2, also other components are emited and that have impacts on the environment and human health (PAH's, VOC's, etc.), some of which are considered carcinogenic.
On the other hand, these kind of situations (read article on Honda) with a cynicism that astonish you: "According to Barrichello, Honda Pilot Racing F1 Team" Here the children begin to raise awareness about the importance of the environment. Students have a willingness to learn how they can help improve the world. "
For many mechanical improvements that make these cars (see article) to reduce emissions, so the impact is the same. And the message remains the same.

If they want people to make a change, they have to begin to change first. You can not give inconsistent messages like these, because that is to call stupid to the people who really are working for a better world. They must preach with the example!. Call me radical, but here there is no turning leaf: the formula 1 contributes nothing to society or the world in which we live (and now don't say that generates jobs, something I know more than one that would say that, would be a cynical, part 2). Therefore, if it was for me, I would delete F1 of our map!.

And don't forget...the future is in our hands!

6/6/09

Home

Avui proposo que mireu aquest vídeo: http://www.youtube.com/homeprojectes. És un reportatge del mateix autor de "La Terra des del cel", Yann Arthus-Bertrand. Crec que és una interessant síntesi de com ha evolucionat la espècia humana respecte als recursos naturals. I dóna raons per: fer-te un hortet a casa, sense pesticides, menjar menys carn i menys peix, utilitzar més sovint el transport públic, no anar a certs destins turístics...ser conscients dia a dia de les nostres accions!!

Hoy propongo mirar este vídeo: http://www.youtube.com/homeprojectes. Es un reportaje hecho por el mismo autor de "La Tierra des del cielo", Yann Arthus-Bertrand. Creo que es una interesante síntesi de como la espécie humana ha evolucionado con respecto a los recursos naturales. I da varias razones para: hacerte un huertito en tu casa, sin pesticidas, comer menos carne y pescado, utilizar más a menudo el transporte público, no ir a ciertos destinos turísticos...de ser conscientes día a día de nuestras acciones!

Today I propose you to watch this video: http://www.youtube.com/homeprojectes. It is a report done by the same author of "The earth from the sky", Yann Arthus-Bertrand. I think it is an interesting synthesis of how humans have developed together with the natural resources. And it gives you reasons to: grow your own vegetables in your own garden without pesticides, eat less meat and fish, use public transport more often, not going to certain turistic destinies...to be conscious day to dat about our actions!

Mireia

2/6/09

NOTICIAS SOBRE EL CASO SHELL - NIGERIA

Avui he rebut aquest email d'Oilwatch, una organització que denúncia l'activitat de les companyies petroleres en països en desenvolupament. Algunes d'elles molt conegudes, han anat passejant-se per aquests països amb impunitat, sense respectar ni la gent dels llocs ni el medi en el que viuen. Avui, per recordar de nou aquesta gent, i per protestar, publico el cas de Nigeria.


NOTICIAS SOBRE EL CASO SHELL - NIGERIA
(traducido por Martin Mantxo - Zor Ekologiko Batzordea (Ekologistak Martxan))

1 - Juicio Aplazado
2 - Activistas detenido@s
3 - Juicio contra Shell en USA
4 - UN MENSAJE DE SOLIDARIDAD del FORO de la SOLIDARIDAD Ogoni-NIGERIA Y SOCIAL ACTION SOBRE LA APERTURA DEL JUICIO contra SHELL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

http://wiwavshell.org - www.shellguilty.com

***************************************************************************************
1- Juicio Aplazado

El juicio Wiwa contra Shell fue programado originalmente para comenzar el 27 de mayo de 2009. El 26 de mayo, el Juez Kimba Madera ordenó aplazar el juicio, sin que ella haya dado a conocer una nueva fecha para el juicio, pero estableció una fecha para una audiencia para el 1 de junio de 2009 y declaró que la primera selección del jurado que va a comenzará el 2 de junio de 2009.

*****************************************************************

2- activistas detenid@s
Miembros de las comunidades ogoni de Nigeria y otros activistas han sido detenidos hoy por soldados adscritos a la Fuerza de Acción Conjunta (JTF), la misma responsable por la masacre la semana pasada en en el Estado de Rivers. La mayoría de los detenidos son mujeres que se encontraban de camino en en 5 autobuses al pueblo de Ken Saro-Wiwa para asistir a una manifestación para protestar contra la complicidad de Shell y el gobierno nigeriano en los asesinatos de ogonis. Los miembros de la comunidad también se oponen a una reanudación de la perforación petrolera en Ogonilandia.
Hoy, las tropas del JTF ha impedido a ogonis y otros activistas de Nigeriapor entrar en un campo abierto en Bori donde habían sido programadas manifestaciones de solidaridad en honor de Ken Saro-Wiwa y en oposición al genocidio por soldados nigerianos en Gbaramatu y otras comunidades ijaw en el Estado del Delta.
Celestino Akpobari (Foro de Solidaridad de ogoni y Acción Social), Abiodun Aremu de la Acción Unida Pan-nigeriana por la Democracia (UAD) y otros activitstas que han estado en Ogonilandia están bajo amenaza de arresto por la JTF.


*****************************************************************
3 - Juicio contra Shell en USA

Miembros de las comunidades ogoni de Nigeria y otros activistas han sido detenidos hoy por soldados adscritos a la Fuerza de Acción Conjunta (JTF), la misma responsable por la masacre la semana pasada en en el Estado de Rivers. La mayoría de los detenidos son mujeres que se encontraban de camino en en 5 autobuses al pueblo de Ken Saro-Wiwa para asistir a una manifestación para protestar contra la complicidad de Shell y el gobierno nigeriano en los asesinatos de ogonis. Los miembros de la comunidad también se oponen a una reanudación de la perforación petrolera en Ogonilandia.
Hoy, las tropas del JTF ha impedido a ogonis y otros activistas de Nigeriapor entrar en un campo abierto en Bori donde habían sido programadas manifestaciones de solidaridad en honor de Ken Saro-Wiwa y en oposición al genocidio por soldados nigerianos en Gbaramatu y otras comunidades ijaw en el Estado del Delta.
Celestino Akpobari (Foro de Solidaridad de ogoni y Acción Social), Abiodun Aremu de la Acción Unida Pan-nigeriana por la Democracia (UAD) y otros activitstas que han estado en Ogonilandia están bajo amenaza de arresto por la JTF.

****************************************************************


Aplazado el juicio

El juicio Wiwa contra Shell fue programado originalmente para comenzar el 27 de mayo de 2009. El 26 de mayo, el Juez Kimba Madera ordenó aplazar el juicio, sin que ella haya dado a conocer una nueva fecha para el juicio, pero estableció una fecha para una audiencia para el 1 de junio de 2009 y declaró que la primera selección del jurado que va a comenzará el 2 de junio de 2009.

Juicio contra Shell

* Wiwa contra Shell: juicio histórico de Derechos Humanos
* Demanda contra Shell por contaminación en Nigeria: la empresa anglo-holandesa demandado en los Países Bajos

Wiwa contra Shell

"Yo y mis compañeros no somos los únicos enjuzgados. Shell es la que está aquí en juicio ... No hay ninguna duda en mi mente que los crímenes de guerra sucia de la COmpañía contra los Ogoni serán castigados ... ".
(Ken Saro-Wiwa, ante el tribunal militar que lo condenó a muerte, 1995)

El 26 de mayo de 2009 Shell acudirá a un juicio para hacer frente a las acusaciones de complicidad en graves violaciones de los derechos humanos en Nigeria.

En respuesta a las apelaciones de personas que fueron torturadas y familiares de personas que fueron asesinadas, por los soldados que trabajan para Shell, el Centro de Derechos Constitucionales (CCR) y EarthRights International (ERI), con la ayuda de otros abogados de derechos humanos, presentaron una serie de casos para declarar a Shell responsable de violaciónes de los derechos humanos en Nigeria, incluidas ejecuciones sumariales, crímenes de lesa humanidad, tortura, trato inhumano y detención arbitraria. Las demandas se han interpuesto contra la Royal Dutch Shell y Brian Anderson, el jefe de la operación de Shell de Nigeria.

Los casos se presentaron en el marco del Estatuto de Agravios Extranjeros, un estatuto de 1789 que otorga a personas sin ciudadanía de los EE.UU el derecho de presentar demandas en los tribunales por violaciónes de los derechos humanos internacionales, y la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura, que permite a los individuos a confirmar crímenes en los EE.UU. por tortura o ejecución extrajudicial, independientemente de donde tengan lugar las violaciones. Varios casos relacionados con los diferentes cargos se han consolidado en un juicio, denominado Wiwa contra Shell.

los 9 ogonis ahorcados por el gobierno militar de Nigeria

Wiwa contra Shell incrimina a Shell con el requirimiento, financiación y colaboración con los militares nigerianos, que utilizaron la fuerza letal para reprimir la oposición a las operaciones de la Shell en la región Ogoni del Delta del Níger. La demanda contra Shell también incluye cargos de conspirar con la dictadura militar de Nigeria en el enjuiciamiento de los dirigentes de este movimiento - el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP). Shell sobornó testigos para dar falso testimonio, en última instancia provocando la sentencia de muerte para nueve hombres, incluido el reconocido autor, activista y líder del MOSOP Ken Saro-Wiwa. El 10 de noviembre de 1995, Saro-Wiwa y otros ocho dirigentes ogoni fueron ahorcados.

Así manifesto el hijo de Ken Saro-Wiwa, Ken Wiwa al Observer el 9 de abril:

"Tenemos que saber la verdad. Tenemos que responsabilizar a gente por su papel en las ejecuciones y el desplazamiento del publo Ogoni, muchos de los cuales se sienten traumatizados. Será un alivio que permitirá a las personas afrontar su futuro. Eso es lo más importante. Vamos a tener en cuenta el pasado, para poder avanzar. "

Este histórico juicio de derechos humanos y responsabilidad corporativa será seguido por personas de todo el mundo, incluidos los funcionarios públicos, ejecutivos de empresas, la comunidad jurídica, activistas de derechos humanos y de la responsabilidad social corporativa y, por supuesto, aquellos que han sufrido los abusos de Shell en Nigeria, y en todo el mundo.

Si Shell resulta ser responsable, enviará ondas a través de las juntas directivas en todo el mundo y enviar una señal de que las empresas corporativas puedan ser consideradas responsables de cometer violaciones de los derechos humanos sin importar dónde se produzcan.

Y aunque Shell, con sus enormes recursos, de alguna manera pueda prevalecer en el tribunal y convencer al jurado de que no era responsable de los crímenes que nadie disputa han ocurrido, tenemos una oportunidad sin precedentes - y la responsabilidad - de hacer todo lo posible para declarar a Shell responsable de sus crímenes contra las personas y el planeta del que dependemos tod@s nosotr@s.

Estamos redirigiendo el calor a Shell para demandar que hable claro:

* Detener la quema de gas (venteo) en Nigeria, una práctica devastadora para el medio ambiente y la salud humana, y un contribuyente importante al calentamiento global.
* Divulgar su papel en los abusos cometidos contra el pueblo Ogoni en Nigeria, incluida la ejecución de Ken Saro-Wiwa y los 9 ogoni.

Para obtener más información sobre la demanda Wiwa contra Shell, visite www.WiwavShell.org, el sitio web de los demandantes "co-abogados" de EarthRights International y el Centro de Derechos Constitucionales.

"Señor, llévate mi alma, pero la lucha continúa ..."
- las últimas palabras de Ken Saro-Wiwa

Demanda contra Shell por contaminación en Nigeria

Sin embargo, el caso Wiwa contra Shell a ser escuchado en la Corte Federal de los EE.UU. en mayo no es la única demanda a la que se enfrenta Shell. En 2008, cuatro ciudadanos nigerianos y Amigos de la Tierra de los Países Bajos/Nigeria presentaron una demanda contra la multinacional anglo-holandesa Shell en los Países Bajos, donde la empresa tiene su sede central: la Población de Nigeria vs Contaminación Real en Nigeria. Los nigerianos son los pescadores y los agricultores cuyas tierras y medios de subsistencia sufren importantes daños por derrames de petróleo y la contaminación por Shell.

En un incidente incluido en la demanda, un gran derrame de petróleo del gasoducto Trans-Níger de Shell que atraviesa la región de los Ogoni del Delta del Níger hasta la terminal de exportación Bonny, ocurrió en octubre de 2004. Tras el derrame de estalló un incendio. Con el cambio de mareas en la región del Delta, el derrame de petróleo y el fuego llegó a la zona de manglares de la comunidad Goi, donde habita el Demandante Principal Barizaa. Shell llegó a apagar el fuego, pero no tuvo éxito durante tres días. Al final, se estima que 15 hectáreas de manglares fueron destruidas, cerca de 20 canoas fueron quemadas, toda la vida acuática padeció y muchos cientos de árboles de valor económico (palmas de rafia, mangos, cocoteros, aguacate y más) se redujeron a cenizas .

Jefe demandante Barizaa dooh Goide:

"Debido a la marea negra y consecuente fuego, mi tierra fue destruida; mis estanques de peces, mis canoas, mis huertas y la fructificación de árboles que planté. Me dejó con las manos vacías. Espero que el juez en los Países Bajos pueda obligar a Shell a acatar la decisión justa. Ahí es donde reside mi esperanza. "


******************************************************************

Ken Saro-Wiwa y otros: Shell es culpable de los cargos!


4 - UN MENSAJE DE SOLIDARIDAD del FORO de la SOLIDARIDAD Ogoni-NIGERIA Y SOCIAL ACTION SOBRE LA APERTURA DEL JUICIO contra SHELL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Después de más de 13 años de movimientos clandestinos de Shell para impedir que las manos de la ley decidan que es responsable de numerosas violaciónes de derechos humanos y ambientales en Nigeria y en particular la detención arbitraria, tortura de las personas de la comunidad, y constante instigación de conflictos, la historia se está haciendo hoy pues Shell, que l@s Ogonis llaman "Hell on Earth" finalmente va a juicio. El juicio de Shell por su complicidad en el asesinato de Ken Saro-Wiwa y otros ogonis, la devastación de su medio ambiente y otras prácticas de gran impacto, cumple con la predicción de Ken Saro-Wiwa juicio farsa de 1995 de que él y sus compañeros no estaban solos en el juicio si no Shell para la que llegaría su día de juicio por los crímenes contra l@s ogoni.

En esta ocasión, Acción Social, un proyecto para la educación, la movilización y la solidaridad con las comunidades y activistas que trabajan por la justicia ambiental, la democracia y el cambio social en Nigeria y el Golfo de Guinea, se suma a otros bienintencionadas y justas organizaciones e individuos para felicitar al Foro de Solidaridad Ogoni(OSF-NIGERIA) por este programa y a todo@s l@s ogoni por su resistencia y tenacidad en la búsqueda de una causa legítima porla que se hicieron enormes sacrificios, incluida la sangre de Ken Saro-Wiwa, escritor y militante en la justicia ambiental.

La importancia de este histórico juicio por violación de derechos y la delincuencia empresarial es la lección que envía a otras personas corporativas de que ellos también serían considerados responsables de cometer violaciones de los derechos humanos - sin importar donde se produzcan. Una situación en la que Shell y otras empresas transnacionales apoyan agentes del Estado violentos y criminales a propagar muerte, tortura y la destrucción de los pueblos del Delta del Níger no se debe permitir que ocurra sin el consecuente castigo. Los gobiernos y los pueblos de los países de la empresa matriz Shell y otras empresas multinacionales de petróleo en Nigeria deberían unirse para exigir su juicio y su condena. Estas empresas ya operan con tanta impunidad como si fueran estados soberanos en Nigeria, sin diferencias para el gobierno de Nigeria o de sus gobiernos originarios.

Según el difunto Ken Saro-Wiwa, "cada uno de los pozos de petróleo perforados por una empresa petrolera tiene suficiente agua para ahogar a toda la comunidad en que opera. Pero las comunidades en cuestión aún beben agua de arroyos infectados por el gusano de Guinea... "

La cuestión de la quema de gas (venteo) es una quema que debe abordarse de una vez por todas. Después de años de gastar saliba para poner poner fin a este "fuego del demonio" en Nigeria, la comunidad internacional debe despertar ahora y apoyar los esfuerzos de grupos de la sociedad civil y las comunidades para proteger las vidas de l@s nigerian@s.

Nos preocupa que en un momento en que el mundo está buscando maneras de luchar contra el calentamiento global, la Shell y sus socios están ocupadas asando los cielos de Nigeria mediante la quema de gas.


Además, es triste que la experiencia de l@s ogoni se está repitiendo en otras partes del Delta del Níger como el colapso ecológico, la tortura, el genocidio y la masacre de Umuechem, Odi, Odioma, Oporoza, Okerenkoko, Ilaje, Koko y así se nos ha ido demostrado. Estos crímenes de lesa humanidad, como se observa por el continuo ataque sin escrúpulos contra hombres, mujeres y niños inocentes y desarmados, en las comunidades de Gbaramatu (reino de Ijawland en estado de Delta, Nigeria) deberían ser cuestionados y sancionados en consecuencia.

Exigimos el cese inmediato de todas las formas de asalto militar contra las comunidades del Delta del Níger con la escusa de "peinado de guerrillas", que por supuesto son acciones del Estado nigeriano fuertemente apoyado por las compañías petroleras como la Shell. Estamos en solidaridad con todas las comunidades y nacionalidades bombardeadas y con sua cartaa de peticiones, representadas en la Carta de Derechos Ogoni, Declaración Kaiama y otros que a nuestro juicio, su aplicación produciría justicia social y paz en la región del Delta del Níger.

Mientras esperamos el comienzo del juicio en los Estados Unidos de América, hoy, martes 26 de mayo de 2009, Shell se ha puesto una vez más aquí en Ogoni ante el tribunal de las personas por complicidad en el asesinato de Ken Saro-Wiwa y otros ogonis y también por facilitar la degradación ambiental y el colapso ecológico en Ogonilandia. Shell y otras compañías petroleras multinacionales también se van a enfrentar a juicio en los tribunales populares de Odi, Odioma, Umuechem, Okerenkoko, Oporoza, Ilaje y otros por sus atrocidades cometidas en esos lugares.

El pueblo Ogoni otros pueblos del Delta del Níger no descansaremos no sólo hasta que se haga justicia si no hasta que se compruebe que ha concluido. Pedimos a la corte en los Estados Unidos de América que administre justicia sin miedo ni favor. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a levantarse en lucha hasta que la humanidad se recupere de las garras de las empresas petroleras multinacionales que operan en el Delta del Níger, en colaboración con los dictadores y criminales elites del poder.

Hacemos un llamamiento a Shell y otras empresas petroleras que operan en Nigeria para poner fin a la quema de gas con efecto inmediato. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para presionar al gobierno nigeriano y los militares para que dejen paso inmediatamente a los organismos humanitarios para atender a los sufrimientos de los ciudadanos desplazados en el reino invadido de Gbaramatu .

Apoya la campaña para que el petróleo ogoni se mantegna bajo tierra hasta que sus demandas legítimas, consagradas en la Carta de Derechos Ogoni, sean respetadas.

El pueblo ogoni está a la espera de la justicia!

Gracias.

AkpoBari Celestino
Ogoni Foro de Solidaridad y Nigeria

Ken Henshaw
Acción Social, Nigeria


Publicado hoy, martes, 26 de mayo de 2009 en Ogonilandia CON MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN DE SOLIDARIDAD, simulacro de juicio a la Shell y un homenaje a Ken Saro-Wiwa en su tumba.

1/6/09

Tribut als músics

Ja fa dies que vull dedicar una entrada als músics del món. La idea em va venir al cap fa un mes quan estava al festival de Wageningen, en el cual es celebra el dia de la llibertat (el 5 de maig és quan Holanda va quedar lliure de soldats alemanys). Bé doncs, en aquest dia hi ha concerts des de les 12h fins a les 12h. Hi vénen músics d'arreu del món, des de locals, passant per grups catalans fins a "salserus" i "cumbions" de l'amèrica llatina. És dia per gaudir de la música, per descobrir grups diferents i per reconèixer la feina feta. Perquè amb cada nota que toquen alegren l'ànima de la gent, fan que un s'oblidis dels problemes i ajuden a desconectar, no és genial?? jo ho trobo fantàstic! i crec que poques coses com la música et poden fer sentir així. La música et fa volar, et fa vibrar, i a vegedes et dóna una energia que no te l'acabaries mai! sents que cada part del teu cos es mou, i no saps com. I jo encara diria més, fa que els teus pensaments negatius se'n vagin al fons del teu cos, aixefats pels teus peus mentre els mous, inclús amb la música clàssica!

I com es deu sentir el músic?? jo em sentiria genial de veure gent saltant, rient o fins i tot plorant de l'emoció mentre m'escolten. Quin poder que tenen a les seves mans, els músics!...ll¡astima que poques vegades apreciem el fet de tenir música tan aprop, tan variada i cada dia. El fet de tenir gent al voltant que ens dóna aquest regal. En l'actualitat, amb les noves tecnologies, amb només apretar un botó podem escoltar el que sigui, el que sigui! però la música no apareix així com així, hi ha una feina darrera, un esforç i un passió. I jo animo a tothom a conèixer cada dia nous sons, noves melodies d'arreu del món, que ens facin viure noves sensacions.

Així doncs, el meu post va avui va dedicat a tots els músics del món, que ajuden a que la realitat en el que vivim sembli menys caòtica quan les notes dels seu instruments i cordes vocals arriben a la nostra oída! MOLTES GRÀCIES! you just make me feel so much better!

18/5/09

¿Esta sociedad merece vivir?

Avui m'ha arribat un correu amb aquest article d'en Leonardo Boff (més informació aquí). M'ha semblat interessant i he pensat que als lectors que corren per aquí els podria interessar també.

Salut!

¿Esta sociedad merece vivir? 2009-05-15


El actual Presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel d’Escoto Brockmann, ex-canciller de la Nicaragua sandinista, está dotando de un rostro nuevo a la entidad. Ha creado grupos de estudio sobre los más variados temas que interesan especialmente a la humanidad sufriente, como la cuestión del agua dulce, la relación entre energías alternativas y la seguridad alimentaria, la cuestión mundial de los indígenas y otros. El grupo tal vez más significativo, que incluye a grandes nombres de la economía, como el premio Nóbel Joseph Stiglitz, es el que busca salidas colectivas para la crisis económico-financiera. Todos son conscientes de que los países del G-20, por importantes que sean, no consiguen representar a los 172 países restantes, donde viven las principales víctimas de las turbulencias actuales. D’Escoto pretende reunir los días 1, 2 y 3 de junio de este año en la Asamblea de la ONU a todos los jefes de estado de los 192 países miembros para buscar juntos caminos sostenibles que sirvan a toda la humanidad y no solamente a los poderosos.
Lo más importante, sin embargo, reside en la atmósfera que ha creado, de diálogo abierto, de sentido de cooperación y de renuncia a toda violencia en la solución de los problemas mundiales. Su despacho está cubierto con los iconos que inspiran su vida y su práctica: Jesucristo, Tolstoi, Gandhi, Sandino, Chico Mendes entre otros. Todos lo llaman padre, pues sigue siendo sacerdote católico, con una profunda inspiración evangélica. Es un hombre de gran bondad, que le viene de dentro y que contagia a todos.
Bajo su influencia el presidente de Bolivia Evo Morales pudo proponer a la Asamblea General que se votase la resolución de instaurar el día 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, proposición que fue aceptada por unanimidad. Fue un honor para mí poder exponer a los representantes de los pueblos los argumentos científicos, éticos y humanísticos de esta concepción de la Tierra como Madre.
Todo esto parece natural y obvio y de un humanismo palmario. Sin embargo —vean la ironía—, hay representantes de los países ricos que encuentran el comportamiento del padre Miguel muy extraño. Hace poco apareció un artículo en el Washington Post haciéndose eco de esta cualidad. Decía el articulista que Miguel d’Escoto habla de cosas extrañísimas que nunca se oyen en la ONU, tales como solidaridad, cooperación y amor. En sus discursos saluda a todos como hermanos y hermanas (Brothers and Sisters all). Más extraño aún, dice el articulista, es el hecho de que muchos representantes y hasta jefes de estado como Sarkozy están asumiendo ese mismo lenguaje extraño.
Dios mío, ¿en que nivel del infierno de Dante nos encontramos? ¿Cómo puede una sociedad construirse sin solidaridad, cooperación y amor, privada del sentimiento profundo expresado en la Carta de los Derechos Humanos de la ONU de que todos somos iguales y por eso hermanos y hermanas?
Para un tipo de sociedad que ha optado por transformar todo en mercancía: la Tierra, la naturaleza, el agua y la propia vida, y que coloca el ganar dinero y consumir como ideal supremo por encima de cualquier otro valor, por encima de los derechos humanos, de la democracia y del respeto al ambiente, las actitudes del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas parecen realmente extrañísimas. Están ausentes del diccionario capitalista.
Debemos preguntarnos por la calidad humana y ética de este tipo de sociedad. Ella representa sencillamente un insulto a todo lo que la humanidad predicó e intentó vivir a lo largo de todos los siglos. No sin razón está en crisis, que más que económica y financiera es una crisis de humanidad. Representa lo peor que hay dentro de nosotros, nuestro lado demens. Se ha mostrado insostenible hasta financieramente, exactamente en el punto que es central para ella.
Este tipo de civilización no merece tener ningún futuro. Ojalá Gaia se apiade de nosotros y no ejerza su comprensible venganza. Mas si por diez justos, según dice la Biblia, Dios hubiera perdonado a Sodoma y Gomorra, nosotros esperamos también ser salvados por los muchos justos que todavía florecen sobre la faz de la Tierra.

Leonardo Boff

10/5/09

Després de 15 dies.../ After 15 days...

Festa de despedida, tota la gent de l'IRET.

Ara ja fa uns 15 dies que vaig deixar Costa Rica (CR) i el clima tropical per retornar a les holandes...més fredes!

Quan vaig marxar de CR ja tenia en ment escriure una "conclusió" de l'estada...però se'm fa difícil escriure una conclusió. Suposo que és degut al fet de que no hi ha conclusió. Hi ha vivències. I aquestes vivències les he anat explicant al llarg dels mesos que he estat allà (tot i que a vegades m'he adormit).

Jo diria que aquest viatge m'ha permès conèixe'm més a mi mateixa, saber què vull i què no vull, i m'ha ajudat a pendre'm la vida amb més calma, i amb això no vull dir que penso treballar menys o ser una gandula. Amb això vull dir que he après a gaudir cada moment, del present, sense oblidar que aquest és fruit del passat i llavor del futur, a veure les coses bones de la vida i a lluitar pel que crec i vull amb determinació però amb paciència (poc a poc i bona lletra, que diuen). En aquest viatge també me n'he adonat de que viatjant aprens molt més del que creus, i encara que sigui un tòpic i la frase sembli òbvia (jo també la creia òbvia i tòpica), no comprens el què significa fins que no fas un viatje a un lloc on totes les teves "creencies, lleis de vida, diga-li com vulguis" estan fora de la teva imaginació, esquemes, diga-li com vulguis. "Luego", amb aquest viatge he obert la ment, els ulls. I aquesta potser és la conclusió. No vull fer conclusions sobre Costa Rica, perquè mai es poden fer conclusions d'un país, això és una altra cosa que he après. Principalment perquè una conclusió és com donar un color, el que tu percepes del país, però la percepció és subjectiva i per tant no vull determinar un color per CR, perquè si mai algú de vosaltres fa un viatge a CR veurà que els colors amb els que anava en ment es diluexien i n'apereixen de nous, amb noves tonalitats i intensitats.

Sé que és un text molt abstracte...potser perquè aquests 7 mesos han estat abstractes, hehe. En qualsevol cas, si que vull agraïr a tota la gent que m'he trobat pel camí la seva gran acollida, per obrir-me els braços i fer-me sentir com a casa. I sobretot per haver-me ensenyat tant, tan a nivell professional com a nivell personal.

Berna, supervisora del projecte i amiga, Benja, Leo, William, Freddy, companys d'oficina, taules de billar i fofo's ;).

Ineke, directora de IRET, y Douglas, company d'oficina, estrés i somriures.

Pròxima entrada sobre Costa Rica ja serà dedicada a la feina feta allà (que encara que no ho sembli allà hi vaig anar a currar, hehe).

Pura vida!