3/11/08

Viatge pel Carib - Dia 2 al 4 / Trip in the Caribean - Day from 2 to 4

De matinada a la platja / In the early morning in the beach

Bé, avui explico la última part del viatge "caribenyu". Com ja vaig explicar el 2n dia vam agafar el bus fins a Puerto Viejo, lloc on viuen els descendents dels jamaicans que van venir a construir la via de tren que unia San José amb la costa per transportar el cafè. Ara aquesta gent viu del turisme, i pel que es diu, s'inclou el turisme sexual (només cal llegir la guia Lonely planet).
És en aquest poble on part de la història de Pura Vida té lloc. Jo m'havia imaginat una cosa força diferent del lloc, començant per Standford, la discoteca (tenia la idea de música reggae, ambient relaxat però amb molta gent, etc). Enlloc d'això em trobo el Pachá Puerto Viejo, amb maes desesparats per treure noies a ballar (especialment las "rubies", hehe) salsa, merengue i especialment (i malauradament) reguetón. I amb begudes gratis per les noies que ballen, que eren 4 perquè el local estava buit. Això si, era al costat de la platja tal com diu el llibre. Suposo que amb els anys l'ambient ha anat canviant.

El poble és ple de Gringos, my god!. Especialment en el "hostal" on vam estar, el Rocking J's, ja que el porta un Gringo (faldiller, by the way). Concepte senzill, dorms en hamaques per 5$, tirat. Molt jovent, dutxes d'aigua freda, lavabos on hi vols passar el mínim de temps possible i cuina que t'emputxa a anar de restuarant, hehe, i al costat de la platja Cocles, que és força tranquila. La platja del davant és genial per banyar-s'hi a les 6 de la tarda abans no es faci fosc, i això que no sóc de platja, hehe. Però en fi, pel jovent està prou bé, i més pel preu que té. A la nit concerts, karaokes, ambient en general. La decoració del lloc se'n porta un 10, estil mosaic per tot arreu, amb cd's enganxats a les taules, així com monedes, fotos, i tot el que et pugui passar pel cap (mireu les fotos).

Caminant per la platja des del Rocking J's (que està a les "afores") fins al poble s'hi veu força porqueria, encara me'n faig creus que aquesta sigui la CR ecològica de que tothom parla. Botiguetes d'aquestes típiques de festa major ocupen tot el carrer, juntament amb els restaurants, hotels i llocs per llogar bicis. Nosaltres en vam llogar una, amb l'objectiu d'anar fins a Manzanillo, però degut a l'estat de la carretera i la calor ens vam quedar a mig camí, a Punta Uva, una platja amb unes boniques vistes i, com en totes les platges, milions de petits crancs.

A la segona nit d'estar allà vam evitar l'Stanford i el restaurant que haviem visitat l'última nit (els lavabos feien olor a 1m d'ells). I vam encertar en tot, restaurant amagat al costat de la platja, bons preus, bon menjar i bons brownies amb gelat :D. De festa a un bar del centre del poble on feien concert de reggae (Kingo lovers, de San José), moltíssim més ambient i música genial. Acompanyat de beguda gratis del nostre recent amic canadenc, Jeff! (ara ja tenim casa gratis a Vancouver).

Dormir fins les 5'30h del matí, per agafar el bus d'hora cap a Cahuita, on hi ha un parc nacional amb una platja fantàstica i tranquila, en tots els sentits. Allà mengen en el Parquecito un bon gallo pinto (arròs amb frijoles) i uns ous remenats que em deixen plena fins a l'hora de sopar.

Bus de tornada cap a San José, on passo la meitat del camí dormint, fins que arribem al Braulio Carrillo (el contrast de temperatura), creuem el parc i arribem a San José, on agafem ja l'últim bus cap a Heredia.

Impressions: Puerto Viejo es un bon destí per no fer res, o molt poc: platja, bici (el que més tingui ganes de fer algu), sortir de nit, dormir (o no). Fora d'això no té res més, l'ambient rasta es veu, sí, però tampoc res de l'altre món. Això si, parlen un spanglish que costa molt d'etendre, típic del lloc. I si, població negre n'hi ha en més proporció, i si, et tiren els trastos a veure si els pagues una nit de sopar, begudes i alguna cosa més, però tampoc n'hi ha per tant: qui ho vol, ho agafa, i qui no, doncs riu i passa de llarg.

El que si que és veritat és que el Carib, especialment Puerto Viejo, és un món completament diferent a la resta de Costa Rica, com a mínim del Valle Central. Curiós, un país tan petit però amb tantes diferències.

Fotos: Puerto Viejo aquí, Cahuita aquí.

Rocking J's

El llit al Rocking J's / The bed in Rocking J's

Mae intentant treure a balla a la Rebekka / One guy trying to dance with Rebekka

Rastaman!
----------------------------------------------------------------------------

Well, today I explain the last part of my caribean trip. As I said the second day we took a bus to Puerto Viejo, place where the descendents of the jamaica people who came to construct the trail from San José to Limón live. Now these people live thanks to tourism, including sexual tourism (just check the lonely planet guide).

It is in this village where the story of Pura Vida takes place. I imagined something else, starting with the disco Standford (I had the idea of reggae music, relaxed environment but with a lot of people, etc ). Instead of that what I found was something worse than the Bunker in Wageningen, hehe, with desperate men trying to dance with women (especially blondies, hehe) salsa, merengue and (too bad) regeton. But drinks were for free for those women dancing, which were 4, since the place was empty. One thing as I imagined: it was next to the shore. I supose with time it has changed.


The village is full of Gringos, my god! Especially the "hostal" where we stayed, Rocking J's, since it is run by a Gringo (who likes a lot women, hehe). Easy concept: you sleep in hamaques for 5$, very cheap. A lot of young people, cold showers, toilets were you wanna stay as less as possible and a kitchen that pushes you to go to restaurants, hehe, and next to it there is Cocles beach, very quiet. The beach infront it's the best to swin in at 6pm before it gets dark, fantastic, and I don't like the beach!. But well, for youth it is pretty good place, mainly due to the price. At night there are concerts, karaokes and good mood in general. The decoration gets a 10, all full of mosaics, with cd's stuck on the table, as well as coins, photos and anything you can think of (check pics).


Walking along the shore from Rocking J's (which is not in the center) to the village you can see a lot of rubbish, I stil can't believe this is the famous "green" CR people talks about. Little shops selling rings, towels, etc occupy the streets, as well as restaurants, hotels, and places to rent bikes. We rent one with the aim of going to Manzanillo, but due to the state og the path and that it was so hot we stop half way, in Punta Uva, a nice beach with beautiful vieuws and, as in all other beaches, full of crabs.


The second night we avoided Stanford and the restaurant that we visited the last night (you could smell the toilets from 1m away). And we made a good choice, a hiden restaurant next to the shore, cheap, good food and good brownies with icecream :D. We went partying to pub in the center with reggae music (
Kingo lovers, from San José), a really good environment and really good music. And next to it free drinks from our new friend from Canada, Jeff! (now we have free house in Vancouver).

Sleep until 5'30h in the morning, to take the bus to Cahuita, where there is the national park of Cahuita, of course, with a quiet and fantastic beach, in all ways. There we ate in the Parquecito a good "gallo pinto" (rice and frijoles) with eggs, full until dinner time!.
Bus to return back to San José, where we spend half of the way sleeping, until we cross Braulio Carrillo (it is colder, much colder so I woke up). In San José we take the bus to Heredia, the last one.

Impressions: Puerto Viejo is a good destiny if you wanna do nothing, or at least little: beach, biking (for those willing to do something), go out at night and sleep (or not). Appart from that there is nothing else, you can see the rast movement, but nothing really especial. Which is true is that they speak spanglish, really hard to understand and it's typical from the area. And yes, the black population is much more in percentage, and yes, they try to get you, to see if you pay them one dinner, drinks, and something else than that, but it's not such a big deal: if you want it, you take it, otherwise, just smile and keep on walking.

What is true is that the Caribean, especially Puerto Viejo, is another Costa Rica, you don't feel you are in the same country. Crazy, such a small place with such big differences.

For pictures of Puerto Viejo here, for Cahuita here.