12/10/08

Els preus ticos / The tico prices

Molt fones,

a Costa Rica la moneda és el Colón (1€=755 colons), encara que en llocs turístics accepten dólars americans. Quan havia de venir pensava: centroamèrica = barat--> ERROR! no és barat, no pels sous que es guanyen en aquí (la meitat que nosaltres més o menys, encara que depén).

Pots trobar coses que están més o menys bé de preu, però cal buscar bé (tot i que a vegades barat vol dir llençar els diners...). En els súper tot el que són productes frescos és molt car, de manera que cada dia, quan torno de la feina passo pel mercat, on ja hi tinc amics :D -->

- El de la fruita i verdures: em fa descomptes i sempre em pregunta "ya visitó el Poás? Y monteverde? Usted debe ir ahí, es muy lindo" --> 4 patates, 4 tomàquets, 2 enciamets, 3 plàtans de fregir = 2.64€, barat. Al súper pot ser 5 o 6 cops més...per exemple, 1kg de cebes ja et costa 2.79€.
- Els del formatge i pollastre: "ya está aquí la española", i jo els hi dic "catalana!, que si no no vengo más a comprarles, he??" i llavors riuen i em diuen "ay catalana, catalana, visca el Barça!". Genials --> 250gr formatge tipus mozzarella = 0.86€, al súper costa 2.51€.
- Els de la carn: van cridant tot el dia perquè els vinguin els clients. 4 maes apretats en un minilocal: chica de amarillo aquí buena carne, senyora! descuento si compra huevos también, etc. També conèxien el Barça, of course --> 250gr de carn picada de vedella = 0.78€, al súper el mateix de sempre...
- El de les espècies: home calladet, em mira com si fos un extraterrestre...pero bé, això passa molt per aquí, com si no confiessin els uns en els altres, sensació estranya, la veritat --> 4 "onzas" de 4 espècies en bossetes = només 0.33€!! al súper, amb el pot hi tot et costa més d'1€ cada un.

Coses barates al súper: arrós = 2kg, 1.70€ (ja no ve mai en paquets d'un 1kg, en mengen massa, hehe), llet marca Dos Pinos = 2L, 0.91€, julivert = 0.36€, sabó de pastilla pel cos = 0.58€, però el de líquid mínim 2.70€, spaguettis 500gr = 0.85€ (però vaig haver de remanar molt entre els prestatges, sinó em clavaven per 250gr uns 1.32€, els maes possen lo car a l'alçada de la vista i lo car ho amaguen ben amagadet...deixa'ls còrrer), tovallola mitjana-gran = 4.5€, 15 ous (mínim te'n vènen 12...costa trobar-ne de 6) = 1.72€, 0'5kg de vainica verde (mongeta tendre) = 1.17€, 1L suc = 0.70€, però cal matitzar...vaig anar al més barat i va ser un error, allò eren purs colorants en aigua...així que em tocarà pagar mínim el doble si vull un suc decent, melmelada maduixa = 0.60€ (això la que venen en pacs de plàstic -veure foto-, perquè sinó el preu es dispara a uns 2.65...i la nocilla també és molt cara :(, casi 4€!!). El yogurt, rollo com els del LIDL (que són ben bons) costa uns 1.29€. I el gelat...és increïble com varien els preus: marca Dos pinos costa 1.40€, Haggen Dazz (o com s'escrigui)...9.20€!!!.

El que ja no és tan barat: el pa costa igual de car que per casa nostra (això si vols un pà comestible, sinó doncs és barat, si). Les llaunes de tonyina també són cares, cal buscar ofertes, llavors et costa 1.03€ la llauna. Els cereals són hipercars (660 kg de cornflakes, els del gall = 3.86€), i a més costa molt trobar marques alternatives a la Kellogg's que siguin més barates. El paper de cul (amb perdó), finet, sense doble capa i reciclat costa uns 2.50€ per 6 rollos...ara no recordo els preus de casa. I el rei de les "caresses" és l'oli d'oliva, el nostre preuat oli d'oliva (també conegut com l'or de casa, hehe)...0'5L = 3.32€ (em fa mal escriure-ho)...i això que era un oferta! perquè si no imagineu que car és!, jo ja ho deixat per les amanides només, sinó m'arruinaré. Però és que l'oli de girasol deixa'l còrrer també...10.46€ per 3L!

Cotxe segona mà que a casa costaria 500€ aquí et pot sortir per 5000€...tela! Això si, transport públic tirat, cada dia pago 340 colons al dia (0.45€) anar i tornar amb bus i el taxi pot sortir per uns 2€ per uns 4 minuts de trajecte.

Suposo que us feu una idea dels preus...per nosaltres pot sonar més o menys assequible (tot i que hi ha coses que fa mal pagar-les), però per a molta gent d'aquí aquests preus són massa alts, i això és el que està provocant cada cop més diferències socials. De fet em van explicar que abans podies veure tan rics (no tan rics com ara) com gent "normal", com pobres comprant pels mateixos llocs, barrejats. Ara ja no tan: els rics van als súpers més cars (encara més car del que jo he escrit), però mai els veuràs pel mercat o "feria" de dissabtes, on encara és més barat tot. És una pena perquè els ticos estaven orgullosos de la seva societat igualitària de la que gaudien...el temps dirà.
------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,

in Costa Rica the currency is "el Colón" (1€=755 colons), although in turistic place they accept american dolars. Before coming I thought: centeramerica = cheap--> ERROR! it is not that cheap, not for the salaries of people here (the half of what we get in Spain, more or less, it depence). You can find things which are more or less good price, but you have to look for it (although cheap means sometimes to throw away your money...). In supermarkets fresh products are very expensive, that's why everyday I go to the market when I come back from work, where I already have nice friends :D -->

-
The fruit and vegetables guy: I get discounts from him and asks me "did you already visit Poás (volcano)? And monteverde? you should go, it's so nice" --> 4 potatoes, 4 tomatoes, 2 little letuces, 3 bananas to fry = 2.64€, cheap. In supermarket can be 5 or 6 time more...for instance, 1kg of onions is already 2.79€.
- The cheese and chicken guys: "here comes the spanish woman", and I say "catalan!, otherwise I'm not gonna buy here anymore, eh??" and then they laugh and say "oh yes, catalan catalan, visca el Barça!". Fantastic guys, hehe--> 250gr cheese like mozzarella = 0.86€, in supermarket it's 2.51€.
-
Meat guys: they scream all day to attract people to buy. 4 maes in a small local: woman in yellow shirt! here good meat!, lady! get a discount if you buy eggs too, etc. They also know Barça, of course --> 250gr minced meat = 0.78€, in supermarket, you know...
- Spices guy: quiet guy, he looks at me like if I was ET...but well, this happens a lot around here, they look at each liek they don not trust others, strange sensation, I must say --> 4oo gr of different spices = only 0.33€!! at the supermarket, each pot more than 1€ each.

Cheap things at the supermarket: rice= 2kg, 1.70€ (they never sell 1kg, they eat too much for that, hehe), milk Dos Pinos brand = 2L, 0.91€, parsley= 0.36€, body soap tablet = 0.58€, but liquid soap at least 2.70€, spaguettis 500gr = 0.85€ (but I had to search for it among several shelves, otherwise I had to pay for 250gr like 1.32€, they put the expensive stuff at a height where you can see it and the hide the cheap things...call them stupid), medium-big size towel = 4.5€, 15 eggs(at least they sell 12...it's hard to find packs of 6) = 1.72€, 0'5kg de green bean = 1.17€, 1L juice= 0.70€, but it's necessary to clarify...I bought the cheapest and that was a mistake, that was pure colorants with water...so to get good stuff I will have to pay at least double, strawberry jam = 0.60€ (this for the ones sold in plastic bags -check photo-, cos otherwise it costs 2.65...and chocolate cream is soooo expensive :(, almost 4€!!). Yogurt, like LIDL ones (which are good) costs like 1.29€. And ice-cream...it's incredible how prices vary: Dos pinos brand it's 1.40€, Haggen Dazz (o however you write it)...9.20€!!!.

What is not that cheap:
bread is as expensive as at home (that is if you wanna buy eatable bread, otherwise it's cheap, yes). Tins of tuna are also expensive, you need to look for offers, then it is 1.03€ per tin. Cereals are hiperexpensive (660 kg of cornflakes, the pollo ones = 3.86€), indeed it is difficult to find cheaper brands others than Kellogg's. Toilet paper, thin, no double and recicled its like 2.50€ per 6 roll...I don't remember the prices in Spain now. And the king of being expensive is of course olive oil, our beloved and precious olive oil (also know as the gold from home for me, hehe)...0'5L = 3.32€ (it hurts me writing that)...and that was an offer! so iamgine how expensive it is, I'm just gonna use for salds, otherwise I'm gonna get poor. But the point is that sunflower is not that cheap either...10.46€ per 3L!

Second hand car that in Europe could be 500€ here it is 5000€...placaplaca! But public transport is cheap, I pay like 340 colons day (0.45€) to go and come back by bus and taxi can be only 2€ per 4 minuts of trip.


I supose that you got an idea about the prices...for us can sound more or less ok (although there are things that hurt to pay for them), but for a lot of people here it is just too much, that is why the social differences are increasing so much here. Actually they told me that in the past you could see rich people (not as rich as now), "normal" people and poorer people buying at the same place. Not anymore: riche people buy in the most expensive supermarkets (even more expensive than what I wrote) but you won't see them in the market or feria saturday morning (where everything is even cheaper). It is a shame cos ticos were proud of their equal society they had...time will say.

6 comentaris:

Anònim ha dit...

quin domini que tens ja de Costa Rica!!estàs fent un estudi molt exhaustiu de tot. Podràs fer una guia i tot del país: UN LOBO ETÍOPE EN COSTA RICA.

buho

Ferran ha dit...

Tendeixo a oblidar els preus dels productes als supers -tot i que cada cop menys- però pel que dius, juraria que són similars al BonPreu on compro a Barcelona, i superiors al Penny Markt on compro a Berlin.

Deu n'hi do, si han de pagar això i cobren la meitat que nosaltres. Ja els planyo!

Cristobal Pons ha dit...

Heo!!!

Hola Mireia soc el tio Xavi,molt content de conectar amb nosaltres esteim vegent que estas feta une super viatjera! Nosaltres en aquest moment param a Boston i posblement dins un dies New York city una gran aferrade i força......Xavi de Taüll

Hai! Soc el Mallorqui que viatje am el tio Xavi Tofol,donarte la enora bona per el teu Blog i dirte que ets une Crak! Segeixs viatjant i no turis que lo mijor que aia,potser que cualcun dia mos trobem pel Món!!!!!!!!!!! Seeyouu...

Cristobal Pons ha dit...

Mireia som el tio Xavi de Taüll tenim que parla am tu! Si mos poxs escriure a fetama1@hotmail.com
Gracies,,,New York

Mireia ha dit...

Buho: quan torni faig la guía especial per a tu, hehe.

Ferran: doncs si, jo també els planyo.

Tio Xavi i Cristobal: moltes mercis pels comentaris i que tingueu sort en el viatge! us escric per veure que necessiteu de mi!

Salut!

Josep ha dit...

La meua recerca de llocs bonics i barats per a fer vacances es pot resumir en aquesta frase: "jo no faig vacances, jo em deslocalitze".

Bromes a part, em sorpren aquesta exageració de preus en els supermercats. Al cap i a la, de fruites i verdures n'haurien d'anar sobrats, oi? És que fallen les xarxes de distribució?

Per cert, si no vaig errat, fou un president d'origen català el que va abolir l'exèrcit a Costa Rica, i va començar la xarxa de parcs naturals.