21/10/08

limusines, necessitat bàsica / limousines, basic necessity


Ara estava matant el temps mirant la tele (de 99 canals, de bojos) aquí a Costa Rica. Passant pel canal internacional de TVE m'he topat amb el famós España directo i el tema era el lloguer de limusines. He pillat mig reportatge però he al·lucinat, de fet, m'he indignat.

Hi havia tres noies que havien llogat una limusina per anar de compres, perquè estaven en un mal moment de la seva vida i necessitaven "desforgar-se" anant de compres, cosa que va molt bé per solucionar els problemes personals...doncs bé, com que la curació depén de la dosi doncs les noies havien llogat una limusina amb pinta de tot terreny per anar de compres. Increïble. Estant en crisis, estant el món com està i la millor solució que trobem és llogar una limusina...

Després una dona que la seva germana es casava i clar, era un dia molt especial, s'HAVIA (tal com deia ella) de llogar la limusina. Perquè amb un cotxe normal no es pot arribar a l'església o jutjat de torn.

Per a mi aquests fets són els que indiquen que estem en una societat malalta, que perd el nord i no sap trobar el punt intermig a les coses. I en definitiva individualista (tal com deia en el seu post el Ferran), on només pensem en satisfer els nostres desitjos a base de talonari. Una societat on una limosina és la solució als nostres problemes. I així com dic una limusina podria ser un mòbil d'última generació, un cotxe esportiu, un jacuzzi a casa, etc, la llista seria infinita.

La crisi i les desigualtats no només és culpa dels peixos grossos de dalt, nosaltres també en tenim part de responsabilitat i cal ser-ne conscients. Però en fi, en aquest món, cada loco con su tema (o limusina).
----------------------------------------------------------------------------
Now I was watching TV (with 99 chanels, crazy) in Costa Rica. Zapping around I met with the international TVE channel (Spain) and its famous program "España directo", the topic was the renting of limosines. I've watched half of the program, but I havad enough to allucinate and to feel indignant.

There were 3 women that had rented a limousine to go shopping, cos they were in a bad moment of their life and the needed to let them off steam by shopping, something that really solves your problems...well, as healing depends on the dose they rented the limousine, which looked like a 4x4 to go shopping. Incredible. We are in crisis, the world is a mess and the best option is to rent a limousine...


After that there was a woman whose sister was getting married, a very special day, when you MUST (as she said) rent a limousine. Since with a normal car it's not possible to use to go to the church or court you need to go to.


For me those are the facts that tell us that our society is sick, that is not going in the right direction, and can't find a middle point. In conclusion, an individualist society (as
Ferran said in his blog), where we only think about satisfying our necessities with chequebooks. A society where a limousine is the solution to our problems. And with limousine I mean a mobile phone, a sportive car, a jacuzzi at home, etc, the list could be forever.

The crisis and inequality in our society it's not only caused by the big fishes above us, we are also responsible of what is going on and we should be concerned about it. But well, as we say in Spanish: each crazy person with his own topic (or limousine).

5 comentaris:

Asimetrich ha dit...

totalment d'acord amb la teva opinio. I sobretot amb el darrer paragraf. Tenim la mania de posar les culpes a altres. I si volem donar un gir a les coses el primer que cal fer es assumir la nostra part de responsabilitat.

Josep ha dit...

Les limousines sempre m'han resultat excitants.

Ton germà ha dit...

Sí, sí, molt bla bla bla de que tothom té la culpa del que passa i bla bla bla, però quan arriba algú amb un parell de collons que fot els rics al seu lloc, aleshores resulta que és un populista, un demagog, un repressor i bla bla bla. Cuba, Veneçuela, Bolivia... ja s'han començat a fer respectar, aviam quan fem el mateix a Europa, que semblam subnormals consumint com idiotes i votant-los totes les eleccions. La democràcia, sense socialisme econòmic, no és més que una merda penjada d'un pal, que es fa la simpàtica, però que benficia els rics i sembra misèria pels pobres. A prendre pel cul.

Mireia ha dit...

raó tens lo nen, pero cal actuar a diferents nivells, comencant (no tinc c trencada) per nosaltres!

Mos la veiem!

Anònim ha dit...

Parlant de limousines, s'ha liat un escàndol (un altra)amb el cotxe oficial d'en Benach (President del Parlament of Catalonia); s'ha gastat amb extres pel cotxe 9.000,00 euros (TV de plasma, etc.)