7/9/08

Benvinguts / Welcome


Seguint l'exemple d'un vell amic i aprofitant el meu pròxim viatge a Centre Amèrica he decidit començar aquest blog. Un blog que de fet continua la línia que estava prenent en altres punts del ciberespai. En ell, més que explicar les meves aventures per les amèriques, tot i que també hi seran, vull expressar les idees, sentiments i vivències que aquest viatge, i d'altres, despertaran en mi, procés que de fet ja ho ha començat. Al llarg d'aquests últims mesos he estat llegint sobre Costa Rica, ja que sóc de l'opinió que cal conèixer una mica el país de destí abans d'aterrar-hi. I sense haver-hi arribat encara, aquestes idees i sentiments de que parlava ja han començat a deixar-se veure. Lectures que m'han fet pensar, m'han convidat a continuar buscant i que encara em captiven i m'intriguen. Així doncs, vull compartir totes aquestes inquietuds i vivències amb vosaltres, i espero que gaudiu llegint el blog tant com jo espero difrutar escrivint-lo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Following the example of an old friend and due to my next trip to Center America I decided to start this blog. A blog that actually continues the line started in other spots of the cyberspace. In it, more than explaining my adventures along the continent, although I'm gonna do that too, I wanna express my ideas, feelings and experiences that this trip, and others, will wake up in me, process that actually already started. Along the lasts months I've been reading about Costa Rica, since in my opinion it's good to know a little bit about the place before you land in it. And without being there, these ideas and feelings I was talking about have already started to flourish. These lectures made me think, they've invited me to keep on searching and still they captivate and intrigue me.
Therefore I wanna share all these interests and experiences with you, and I hope you'll enjoy them as much as I will while writing them.