21/9/08

On del món es troba Osama Bin Laden? / Where in the world is Osama Bin Laden?

Ahir a la nit, després de voltar per tots els cinemes d'Utrecht, finalment vam trobar-ne un que no tingués cua quilomètrica i on fessin una pel·lícula minimament interessant. Apart de que algún expectador fos del més raro vist mai, la pel·lícula "Where in the world is Osama Bin Laden?" em va agradar molt. Feta pel director de "Super size me", Morgan Spurlock, el film és una ruta (en forma de videojoc) per diferents països de l'Orient mitjà on suposadament OBL podria ser. L'objectiu final és trobar el terrorista més buscat del món, ja que el protagonista aviat tindrà un fill i el vol protegir del "més perillós del món", que per suposat és OBL... A banda de divertit, és un film amb una bona reflexió final, on s'acaba veient que tothom en el món vol el mateix, sense importar país o religió. Hi ha un home que viu enmig del dessert que diu: "No m'agraden els americans, no m'agraden els talibans. Nosaltres només volem aigua!". I cap i a la fi, a ningú li importa on està OBL. Com molta de la gent diu a la pel·lícula: és només una persona!

En definitiva: divertida, interessant i amb un final feliç ;), com en tota peli americana! ;).

PD: Especialment "curiosa" és la part gravada a Israel...

Salut!
Foto del film - Photo of the movie
--------------------------------------------------------------------------------------
Yesterday night, after walking around all Utrecht looking for a cinema, we found one without one 1000 people at the entrance and with good movies going on.
Although some of the audience was kind of weird, the movie "Where in the world is Osama Bin Laden?" I liked it a lot. Made by the director of "Super Size me", Morgan Spurlock, the film is a route (as like a videogame it was) along the different countries of the Middle East, where OBL is suposed to be. The aim of the film is to find the most wanted terrorist guy ever, since Morgan is gonna be father soon and he wants to protect his child from "the most dangerous thing in the world", which of course is OBL... Apart from being a funny movie, it has a good final reflection, where one can finally see that everyone in the world wants the same things, no matter where you are from or what your religion is. There is a guy who lives in the middle of the dessert that says: "I don't like Americans, I don't like Talibans. We just want water!". And actually, who cares about OBL?. As a lot of people say in the film: he is just one person!

In short: funny, interesting and with a happy ending ;), as all the american movies! ;).

PS: Curious is the part recorded in Israel...

Salut!