15/9/08

Funció pulmonar / Lung function

Molt fones,
avui he realitzat la segona "classe" per apendre a realitzar test de funció pulmonar, una de les parts del projecte de la canya de sucre a Costa Rica. La part més important perquè el test surti bé és fer etendre al "pacient" què està fent i com ho ha de fer, evidentment. Però no és fàcil, ja que s'ha de ser molt expressiu i clar. De fet, m'ha fet pensar una mica a un pallasso: expressions clares, poca vergonya i empatisme amb la persona a li qui li estàs explicant. Després de tants anys estudiant per a ser una cèleb
ra científica hauré d'acabar fent de pallasso :D! fona! (ara el meu avi si que pot estar orgullós de la seva néta, hehe). En fi, pot ser una tasca divertida. I per aquells que sé que no podíeu dormir pensant en si el meu estat pulmonar estava bé o no aquí teniu els resultats (foto)--> estic perfecte! així que ja podeu dormir tranquils.

Explicació gràfic:
la línia negra (triangle) representa els valors que per la meva edat, alçada i pes hauria de donar com a mínim, i la línia blava el que realment he obtingut (línia que va per sobre el triangle).
--------------------------------------------------------------------------------------
Hi everybody,

today I took my second "class" to learn how to take lung function tests, one of the tasks to do for my project in Costa Rica. The most important part to succeed during the test is to make the patient understand what is he/she doing and how, of course. But it's not easy, since you need to be very expressive and clear. Actually, I thought a little bit like if I was suposed to be a clown: clear expression, no embarrassment and empathy with the person you are talking to. After so many years of studying to become a scientific genius I will end up working as a clown :D! lekker moeder! (now my grandpa can be proud of his grandchild, hehe). Well, it can be a funny thing to do.
And for those who I know couldn't sleep thinking if my lung capacity was OK here you have the results (picture)--> I'm fantastic!, so go and sleep deep ;).

Explanation of the graph: the black line (with a triangle shape) is the minimum I should get for my age, height and weight. The blue line is got I actually got (which is the line above the triangle)

1 comentari:

Jordi ha dit...

Fua... amb aquesta capacitat pulmonar vigila no creis una huracà sense voler!